Aktualności

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pieszyce

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje umowę, której przedmiotem jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pieszyce. Celem projektu jest osiągnięcie efektywności energetycznej wraz z ograniczeniem emisji CO2 oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy około 2 MW

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje projekt dotyczący budowy farmy fotowoltaicznej o mocy około 2 MW dla spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Elblągu.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja oświetlenia ulicznego

SPIE Elbud Gdańsk S.A. zawarła z Gminą Miejską w Lubaniu umowę na modernizację oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Infrastruktura szybkiego ładowania samochodów elektrycznych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje zadanie inwestycyjne w zakresie projektowania i budowy infrastruktury szybkiego ładowania samochodów elektrycznych na terenie Polski również w bliskim sąsiedztwie dróg szybkiego ruchu.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje zamówienie obejmujące wykonanie modernizacji istniejącego oświetlenia drogowego i ulicznego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Żmigród. Celem projektu jest osiągnięcie efektywności energetycznej wraz z ograniczeniem emisji CO2 oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa Farmy Wiatrowej Żnin

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie firmy RWE Renewables Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na wykonanie robót budowanych przy budowie Farmy Wiatrowej Żnin w zakresie prac energetycznych dotyczących sieci SN i światłowodowej oraz budowy stacji IT.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa farmy wiatrowej Wierzchomino

SPIE Elbud Gdańsk S.A. zawarła z Inwestorem, spółką ENERTRAG SE z siedzibą w Dauerthal w Niemczech umowę na realizację projektu dotyczącego budowy zewnętrznej i wewnętrznej trasy kablowej 30 kV wraz z integracją powiązanych z nią turbin wiatrowych.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa oświetlenia i monitoringu w Gminie Stawiguda

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje zamówienie obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (P+B) wraz z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń, decyzji na wykonanie oświetlenia i monitoringu wizyjnego w ramach realizacji przedsięwzięcia dotyczącego zadania pn. "Bezpieczna Gmina Stawiguda - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia i monitoringu w miejscowościach gminnych", realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja nr 1.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja linii 400 kV

SPIE Elbud Gdańsk S.A. podpisała nową umowę na wykonanie modernizacji linii 400 kV relacji Trębaczew – Dobrzeń/Joachimów.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa rozdzielni sieciowych 110 kV Samołęż i Pamiątkowo

SPIE Elbud Gdańsk S.A. rozpoczęła na zlecenie firmy ENEA Operator Sp. z o.o. prace budowlane związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Samołęż oraz Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Pamiątkowo .

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Przebudowa oświetlenia drogowego Gmina Lubin

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje dla Gminy Miejskiej Lubin projekt polegający na przebudowie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Farma fotowoltaiczna Kalisz Pomorski

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Inwestora, firmy Qair Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu projekt związany z budową farmy fotowoltaicznej Kalisz Pomorski o mocy całkowitej 60 MW.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Linia kablowa SN-15 kV

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie spółki Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zadanie inwestycyjne, którego zakres prac obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV wraz z kanalizacją kablową teletechniczną.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim – wyprowadzenie mocy

Firma SPIE Elbud Gdańsk S.A. odpowiedzialna jest za zaprojektowanie linii kablowej onshore łączącej kabel morski ze stacją elektroenergetyczną PSE zlokalizowaną w pobliżu Słupska. Projekt dotyczy budowy morskiej farmy wiatrowej pod nazwą FEW Baltic II.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego

SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykonuje w ramach umowy podpisanej z Gminą Sosnowiec zadanie inwestycyjne pn.: Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego własności Gminy Sosnowiec.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Urzędów

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje umowę, której przedmiotem jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Urzędów. Celem projektu jest osiągnięcie efektywności energetycznej i związane z tym ograniczenie emisji CO2.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Przebudowa linii WN w kolizji z S14 – Zach. Obwodnica Łodzi

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na podstawie umowy zawartej z firmą Stecol Corporation Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie projekt inwestycyjny pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B - Odcinek II węzeł "Łódź Teofilów" (bez węzła) - DK91 w m. Słowik.

#PROJEKTY #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Prefabrykowane fundamenty studniowe dla słupów energetycznych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. w konsorcjum z firmą WPŻ Elbud Gdańsk sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Elektrownia Dolna Odra – wyprowadzenie mocy

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na podstawie umowy zawartej ze spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z Grupy PGE projekt obejmujący budowę w formule „pod klucz” układu wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej KSE wraz z układem zasilania rezerwowego nowo budowanych bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja oświetlenia ulicznego

SPIE Elbud Gdańsk S.A. podpisała z firmą Oświetlenie uliczne i Drogowe sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu umowę na „Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenach gminnych województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego.”

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Farma wiatrowa Dolice

SPIE Elbud Gdańsk S.A. działając na zlecenie Inwestora, RWE Renewables Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zrealizowała budowę części energetycznej lądowej farmy wiatrowej Dolice o mocy 47,5 MW.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa farmy wiatrowej Karlino

SPIE Elbud Gdańsk S.A. zawarła ze spółką ENERTRAG Aktiengesellschaft z siedzibą w Dauerthal w Niemczech umowę na budowę farmy wiatrowej Karlino.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa farmy wiatrowej Dargikowo

SPIE Elbud Gdańsk S.A. zawarła ze spółką ENERTRAG Aktiengesellschaft z siedzibą w Dauerthal w Niemczech umowę na  budowę farmy wiatrowej Dargikowo o mocy całkowitej 132,8 MW.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Opracowanie dokumentacji projektowej

Pracownia projektowa SPIE Elbud Gdańsk S.A. opracowuje na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. dokumentację projektową dla zadania: Przebudowa linii 110 kV Zamość - Tomaszów Północ.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa farmy wiatrowej Wądroże Wielkie

SPIE Elbud Gdańsk S.A. rozpoczęła realizację projektu budowy farmy wiatrowej Wądroże Wielkie.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa farmy wiatrowej Rozdrażew

SPIE Elbud Gdańsk S.A. zawarła z RWE Renewables Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na realizację projektu dotyczącego budowy farmy wiatrowej w Rozdrażewie o mocy całkowitej 16,8 MW.