Aktualności

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Zamawiającego, Gminy Wądroże Wielkie projekt dotyczący modernizacji i rozwoju sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wądroże Wielkie.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa stacji elektroenergetycznej RS 110 kV Ronica

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Inwestora, firmy Qair Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu projekt związany z budową stacji 110 kV RS Ronica wraz z infrastrukturą towarzyszącą i włączeniem do istniejącej linii 110 kV relacji Recław - Golczewo w ramach projektu PV Golczewo.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa linii 380 kV Bertikow-Neuenhagen w Niemczech

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Zamawiającego, SPIE SAG GmbH z siedzibą w Ratingen, Niemcy, prace w zakresie montażu przewodów na linii 380 kV Bertikow-Neuenhagen znajdującej się na ternie Republiki Federalnej Niemiec.

#KONFERENCJA #PROMOCJA #FUNDAMENTY
Jesteśmy na YES!

SPIE Elbud Gdańsk S.A. wzięła udział w VII edycji konferencji elektroenergetycznej YES! Gdańsk 2023, której hasłem przewodnim było: „Młodość, Wiedza, Doświadczenie”.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadania inwestycyjne dotyczące poprawy BRD na przejściach dla pieszych na DK 16 na odcinku Dolna Grupa – Nowe Jankowice, DK 55 na odcinku Dusocin – Stolno oraz na DK 91 na odcinku Bochlin – Nowe Marzy i w m. Stolno.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Zamawiającego, Gminy Kleszczów projekt dotyczący budowy infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadania inwestycyjne dotyczące poprawy BRD na przejściach dla pieszych na DK 82 na obszarze działania Rejonu w Chełmie.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Gogolin

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie wybrał ofertę SPIE Elbud Gdańsk S.A.na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Gogolin wraz z dwutorową napowietrzną linią zasilającą 110 kV.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadanie inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie i budowę oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych DK 9 i DK 94 w woj. podkarpackim.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadanie inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie i budowę oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych w woj. lubelskim na DK 19.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Kompleksowe prace projektowe

SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykonuje na rzecz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zadanie w zakresie opracowywania części lub całości studiów wykonalności, projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczenie usługi nadzoru autorskiego. Umowa obejmuje realizację projektów dla PSE S.A. zarówno w obszarze stacji, jak również linii elektroenergetycznych wchodzących w skład sieci przesyłowych.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadanie inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie i budowę oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych w woj. lubelskim na DK 48.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa stacji 400 kV Choczewo

SPIE Elbud Gdańsk S.A. w konsorcjum z firmą ELFEKO S.A. podpisała ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa stacji 400 kV Choczewo.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadanie inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie i budowę oświetlenia przejść dla pieszych woj. mazowieckiego.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja linii 400 kV Krosno Iskrzynia-Lemešany

SPIE Elbud Gdańsk S.A. podpisała ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja linii 400 kV Krosno Iskrzynia – Lemešany.”

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadanie inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie i budowę oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych woj. mazowieckiego.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Elektrownia fotowoltaiczna GOLCZEWO 3

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Inwestora, firmy Qair Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu projekt związany z budową stacji 110/20 kV wraz z niezbędną infrastrukturą dla projektu PV GOLCZEWO 3.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadanie inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie i budowę oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych woj. świętokrzyskiego.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu DK nr 79

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Inwestora, spółki Budimex S.A. prace związane z przebudową linii energetycznej wysokiego i najwyższego napięcia w ramach zadania „Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79.”

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje umowę na wykonanie zadania polegającego na przebudowie oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa Farmy Wiatrowej Dębsko

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Inwestora, firmy Contino Delta Sp. z o.o. z grupy European Energy, zadanie inwestycyjne związane z budową Farmy Wiatrowej Dębsko wraz z przyłączem do GPZ Kalisz Pomorski.

#BEZPIECZEŃSTWO #KONKURS #DUMA
Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej

SPIE Elbud Gdańsk S.A. zajęła I miejsce w etapie regionalnym XXIX edycji konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Spółkę nagrodzono w kategorii pracodawców zatrudniających powyżej 249 pracowników w województwie pomorskim.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Przebudowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubin

SPIE Elbud Gdańsk S.A. kończy realizację projektu dla Gminy Miejskiej Lubin polegającego na przebudowie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Ciechanów – Nasielsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A. działając jako Wykonawca realizuje na zlecenie spółki ENERGA-OPERATOR S.A. zadanie pn.: Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Ciechanów – Nasielsk. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlanych według tego projektu w celu realizacji przebudowy linii napowietrznej 110 kV relacji Ciechanów – Nasielsk.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. zawarła z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowy na roboty budowlane w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu DK42, DK73 i DK74 na terenie Rejonu Kielce w województwie świętokrzyskim.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gm. Wołów

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje zamówienie obejmujące wykonanie modernizacji istniejącego oświetlenia drogowego i ulicznego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów. Celem projektu jest osiągnięcie efektywności energetycznej wraz z ograniczeniem emisji CO2 oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Sosnowca

SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykona 16 aktywnych oświetleń przejść dla pieszych na terenie miasta Sosnowca.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa pod klucz linii 110 kV i stacji elektroenergetycznej 110/30 kV PV LIPA (Ziębice)

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie spółki ib vogt GmbH z siedzibą w Berlinie zadanie inwestycyjne związane z budową pod klucz linii 110 kV i stacji elektroenergetycznej 110/30 kV PV LIPA (Gmina Ziębice, województwo dolnośląskie).

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. zawarła z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowy na roboty budowlane w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK55 oraz DK90 i DK91 w województwie pomorskim.

#SPORT #DRUŻYNA #KOBIETY
Bieg Kobiet „La Parisienne” 2022

Bieg „La Parisienne” jest od 10 lat największym wydarzeniem Grupy SPIE dedykowanym zdrowiu kobiet, budowaniu świadomości w zakresie profilaktyki raka piersi oraz uczczenia różnorodności.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego

SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykonuje prace związane z budową i modernizacją oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świerzawa.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Kostrzyn Wielkopolski

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zadanie inwestycyjne pn.: Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Kostrzyn Wielkopolski.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy około 2 MW

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje projekt dotyczący budowy farmy fotowoltaicznej o mocy około 2 MW dla spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Elblągu.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja oświetlenia ulicznego

SPIE Elbud Gdańsk S.A. zawarła z Gminą Miejską w Lubaniu umowę na modernizację oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Infrastruktura szybkiego ładowania samochodów elektrycznych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje zadanie inwestycyjne w zakresie projektowania i budowy infrastruktury szybkiego ładowania samochodów elektrycznych na terenie Polski również w bliskim sąsiedztwie dróg szybkiego ruchu.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa Farmy Wiatrowej Żnin

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie firmy RWE Renewables Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na wykonanie robót budowanych przy budowie Farmy Wiatrowej Żnin w zakresie prac energetycznych dotyczących sieci SN i światłowodowej oraz budowy stacji IT.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje zamówienie obejmujące wykonanie modernizacji istniejącego oświetlenia drogowego i ulicznego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Żmigród. Celem projektu jest osiągnięcie efektywności energetycznej wraz z ograniczeniem emisji CO2 oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa farmy wiatrowej Wierzchomino

SPIE Elbud Gdańsk S.A. zawarła z Inwestorem, spółką ENERTRAG SE z siedzibą w Dauerthal w Niemczech umowę na realizację projektu dotyczącego budowy zewnętrznej i wewnętrznej trasy kablowej 30 kV wraz z integracją powiązanych z nią turbin wiatrowych.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa oświetlenia i monitoringu w Gminie Stawiguda

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje zamówienie obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (P+B) wraz z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń, decyzji na wykonanie oświetlenia i monitoringu wizyjnego w ramach realizacji przedsięwzięcia dotyczącego zadania pn. "Bezpieczna Gmina Stawiguda - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia i monitoringu w miejscowościach gminnych", realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja nr 1.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja linii 400 kV

SPIE Elbud Gdańsk S.A. podpisała nową umowę na wykonanie modernizacji linii 400 kV relacji Trębaczew – Dobrzeń/Joachimów.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa rozdzielni sieciowych 110 kV Samołęż i Pamiątkowo

SPIE Elbud Gdańsk S.A. rozpoczęła na zlecenie firmy ENEA Operator Sp. z o.o. prace budowlane związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Samołęż oraz Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Pamiątkowo .

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim – wyprowadzenie mocy

Firma SPIE Elbud Gdańsk S.A. odpowiedzialna jest za zaprojektowanie linii kablowej onshore łączącej kabel morski ze stacją elektroenergetyczną PSE zlokalizowaną w pobliżu Słupska. Projekt dotyczy budowy morskiej farmy wiatrowej pod nazwą FEW Baltic II.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Linia kablowa SN-15 kV

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie spółki Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zadanie inwestycyjne, którego zakres prac obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV wraz z kanalizacją kablową teletechniczną.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego

SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykonuje w ramach umowy podpisanej z Gminą Sosnowiec zadanie inwestycyjne pn.: Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego własności Gminy Sosnowiec.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Farma fotowoltaiczna Kalisz Pomorski

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Inwestora, firmy Qair Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu projekt związany z budową farmy fotowoltaicznej Kalisz Pomorski o mocy całkowitej 60 MW.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Urzędów

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje umowę, której przedmiotem jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Urzędów. Celem projektu jest osiągnięcie efektywności energetycznej i związane z tym ograniczenie emisji CO2.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Przebudowa linii WN w kolizji z S14 – Zach. Obwodnica Łodzi

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na podstawie umowy zawartej z firmą Stecol Corporation Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie projekt inwestycyjny pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B - Odcinek II węzeł "Łódź Teofilów" (bez węzła) - DK91 w m. Słowik.

#PROJEKTY #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Prefabrykowane fundamenty studniowe dla słupów energetycznych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. w konsorcjum z firmą WPŻ Elbud Gdańsk sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Opracowanie dokumentacji projektowej

Pracownia projektowa SPIE Elbud Gdańsk S.A. opracowuje na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. dokumentację projektową dla zadania: Przebudowa linii 110 kV Zamość - Tomaszów Północ.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Elektrownia Dolna Odra – wyprowadzenie mocy

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na podstawie umowy zawartej ze spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z Grupy PGE projekt obejmujący budowę w formule „pod klucz” układu wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej KSE wraz z układem zasilania rezerwowego nowo budowanych bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa farmy wiatrowej Wądroże Wielkie

SPIE Elbud Gdańsk S.A. rozpoczęła realizację projektu budowy farmy wiatrowej Wądroże Wielkie.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja oświetlenia ulicznego

SPIE Elbud Gdańsk S.A. podpisała z firmą Oświetlenie uliczne i Drogowe sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu umowę na „Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenach gminnych województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego.”