Aktualności

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa linii 380 kV Bertikow-Neuenhagen w Niemczech

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje we współpracy ze swoją siostrzaną firmą SPIE SAG GmbH prace polegające na montażu przewodów fazowych oraz przewodów OPGW na linii 380 kV Bertikow-Neuenhagen w Brandenburgii (Niemcy).

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa stacji 400 kV Choczewo

SPIE Elbud Gdańsk S.A. w konsorcjum z firmą ELFEKO S.A. podpisała ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa stacji 400 kV Choczewo.

#CSR #PROMOCJA #WYNIK
EcoVadis 2023

EcoVadis umieszcza Grupę SPIE wśród najlepszych 5% firm ocenianych w 2023 roku. W 2023 roku Grupa SPIE po raz dziewiąty z rzędu otrzymała złoty medal EcoVadis i odnotowała poprawę swojego wyniku.

#DOFINANSOWANIE #BEZPIECZEŃSTWO
Dofinansowanie ZUS

SPIE Elbud Gdańsk S.A. otrzymała dofinansowanie ZUS na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Co roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej – w ramach Programu dofinansowania płatników składek.

#KONFERENCJA #PROMOCJA #INNOWACJE
Dzień Innowacji 2024

21 marca br. w Rotterdamie (Holandia) ogłoszono zwycięzców Dnia Innowacji 2024. Jest to wewnętrzne wydarzenie Grupy SPIE, które ma na celu docenienie jej zespołów za ich kreatywność, pionierskiego ducha i zaangażowanie w budowanie lepszej przyszłości.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV w stacji 400/220/110 kV Dunowo

SPIE Elbud Gdańsk S.A. podpisała ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV w stacji 400/220/110 kV Dunowo wraz z instalacją transformatorów 400/110 kV - etap 1b.”

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa układu wyprowadzenia mocy z bloku gazowo-parowego w Rybniku

Rybnik 2050 Sp. z o.o. wybrał ofertę SPIE Elbud Gdańsk S.A. złożoną w zamówieniu publicznym na budowę układu wyprowadzania mocy z bloku gazowo-parowego w Rybniku, w następstwie czego została zawarta umowa na realizację tego zamówienia.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów

SPIE Elbud Gdańsk S.A. w konsorcjum z firmami ELFEKO S.A. oraz ELTEL NETWORKS ENERGETYKA S.A. zakończyło prace budowlane na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. na projekcie budowy linii 400 kV relacji Ostrołęka – Stanisławów wraz z rozbudową stacji 400 kV Stanisławów oraz stacji 400/220/110 kV Ostrołęka.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Nowy Prezes Zarządu SPIE Elbud Gdańsk S.A.

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. Prezesem Zarządu SPIE Elbud Gdańsk S.A. został Pan Leszek Goli.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadanie inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie i budowę oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych woj. mazowieckiego.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Opracowanie projektów wykonawczych oraz projektu budowlanego

SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykonuje na rzecz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zadanie w zakresie opracowywania projektów wykonawczych oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę dla rozbudowy stacji 400/110 kV Gdańsk Błonia."

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadanie inwestycyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na drogach GDDKiA Oddziału Białystok.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wojcieszków

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Zamawiającego, Gminy Wojcieszków projekt dotyczący budowy energooszczędnego oświetlenia oraz modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja infrastruktury oświetlenia zewnętrznego

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Zamawiającego, spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu zadanie pod nazwą: „Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie 2 miast i 12 gmin w województwie wielkopolskim na terenie miasta Kalisz - część 3 - 7.”

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadanie inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie i budowę oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych woj. mazowieckiego.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa GPO Skarszów 2 dla Parku Solarnego Dębnica Kaszubska

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Inwestora, firmy EE Construction Polska sp. z o.o. z grupy European Energy z siedzibą w Warszawie zadanie inwestycyjne związane z budową stacji elektroenergetycznej GPO Skarszów 2 dla Parku Solarnego Dębnica Kaszubska.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Bieg Kobiet „La Parisienne” 2023

Bieg „La Parisienne” jest od ponad 10 lat największym wydarzeniem Grupy SPIE dedykowanym zdrowiu kobiet, budowaniu świadomości w zakresie profilaktyki raka piersi oraz uczczenia różnorodności.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa stacji elektroenergetycznej RS 110 kV Ronica

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Inwestora, firmy Qair Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu projekt związany z budową stacji 110 kV RS Ronica wraz z infrastrukturą towarzyszącą i włączeniem do istniejącej linii 110 kV relacji Recław - Golczewo w ramach projektu PV Golczewo.

#KONFERENCJA #PROMOCJA #FUNDAMENTY
Jesteśmy na YES!

SPIE Elbud Gdańsk S.A. wzięła udział w VII edycji konferencji elektroenergetycznej YES! Gdańsk 2023, której hasłem przewodnim było: „Młodość, Wiedza, Doświadczenie”.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Zamawiającego, Gminy Kleszczów projekt dotyczący budowy infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadania inwestycyjne dotyczące poprawy BRD na przejściach dla pieszych na DK 82 na obszarze działania Rejonu w Chełmie.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Gogolin

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie wybrał ofertę SPIE Elbud Gdańsk S.A.na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Gogolin wraz z dwutorową napowietrzną linią zasilającą 110 kV.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadanie inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie i budowę oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych DK 9 i DK 94 w woj. podkarpackim.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadanie inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie i budowę oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych w woj. lubelskim na DK 19.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Kompleksowe prace projektowe

SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykonuje na rzecz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zadanie w zakresie opracowywania części lub całości studiów wykonalności, projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczenie usługi nadzoru autorskiego. Umowa obejmuje realizację projektów dla PSE S.A. zarówno w obszarze stacji, jak również linii elektroenergetycznych wchodzących w skład sieci przesyłowych.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadanie inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie i budowę oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych w woj. lubelskim na DK 48.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadanie inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie i budowę oświetlenia przejść dla pieszych woj. mazowieckiego.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadanie inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie i budowę oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych woj. mazowieckiego.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja linii 400 kV Krosno Iskrzynia-Lemešany

SPIE Elbud Gdańsk S.A. podpisała ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja linii 400 kV Krosno Iskrzynia – Lemešany.”

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Elektrownia fotowoltaiczna GOLCZEWO 3

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Inwestora, firmy Qair Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu projekt związany z budową stacji 110/20 kV wraz z niezbędną infrastrukturą dla projektu PV GOLCZEWO 3.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadanie inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie i budowę oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych woj. świętokrzyskiego.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu DK nr 79

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Inwestora, spółki Budimex S.A. prace związane z przebudową linii energetycznej wysokiego i najwyższego napięcia w ramach zadania „Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79.”

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje umowę na wykonanie zadania polegającego na przebudowie oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa Farmy Wiatrowej Dębsko

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Inwestora, firmy Contino Delta Sp. z o.o. z grupy European Energy, zadanie inwestycyjne związane z budową Farmy Wiatrowej Dębsko wraz z przyłączem do GPZ Kalisz Pomorski.

#BEZPIECZEŃSTWO #KONKURS #DUMA
Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej

SPIE Elbud Gdańsk S.A. zajęła I miejsce w etapie regionalnym XXIX edycji konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Spółkę nagrodzono w kategorii pracodawców zatrudniających powyżej 249 pracowników w województwie pomorskim.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Ciechanów – Nasielsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A. działając jako Wykonawca realizuje na zlecenie spółki ENERGA-OPERATOR S.A. zadanie pn.: Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Ciechanów – Nasielsk. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlanych według tego projektu w celu realizacji przebudowy linii napowietrznej 110 kV relacji Ciechanów – Nasielsk.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. zawarła z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowy na roboty budowlane w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu DK42, DK73 i DK74 na terenie Rejonu Kielce w województwie świętokrzyskim.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Sosnowca

SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykona 16 aktywnych oświetleń przejść dla pieszych na terenie miasta Sosnowca.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa pod klucz linii 110 kV i stacji elektroenergetycznej 110/30 kV PV LIPA (Ziębice)

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie spółki ib vogt GmbH z siedzibą w Berlinie zadanie inwestycyjne związane z budową pod klucz linii 110 kV i stacji elektroenergetycznej 110/30 kV PV LIPA (Gmina Ziębice, województwo dolnośląskie).

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. zawarła z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowy na roboty budowlane w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK55 oraz DK90 i DK91 w województwie pomorskim.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego

SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykonuje prace związane z budową i modernizacją oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świerzawa.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Kostrzyn Wielkopolski

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zadanie inwestycyjne pn.: Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Kostrzyn Wielkopolski.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy około 2 MW

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje projekt dotyczący budowy farmy fotowoltaicznej o mocy około 2 MW dla spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Elblągu.

#PROJEKT #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Infrastruktura szybkiego ładowania samochodów elektrycznych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje zadanie inwestycyjne w zakresie projektowania i budowy infrastruktury szybkiego ładowania samochodów elektrycznych na terenie Polski również w bliskim sąsiedztwie dróg szybkiego ruchu.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa Farmy Wiatrowej Żnin

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie firmy RWE Renewables Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na wykonanie robót budowanych przy budowie Farmy Wiatrowej Żnin w zakresie prac energetycznych dotyczących sieci SN i światłowodowej oraz budowy stacji IT.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa oświetlenia i monitoringu w Gminie Stawiguda

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje zamówienie obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (P+B) wraz z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń, decyzji na wykonanie oświetlenia i monitoringu wizyjnego w ramach realizacji przedsięwzięcia dotyczącego zadania pn. "Bezpieczna Gmina Stawiguda - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia i monitoringu w miejscowościach gminnych", realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja nr 1.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja linii 400 kV

SPIE Elbud Gdańsk S.A. podpisała nową umowę na wykonanie modernizacji linii 400 kV relacji Trębaczew – Dobrzeń/Joachimów.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Budowa rozdzielni sieciowych 110 kV Samołęż i Pamiątkowo

SPIE Elbud Gdańsk S.A. rozpoczęła na zlecenie firmy ENEA Operator Sp. z o.o. prace budowlane związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Samołęż oraz Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Pamiątkowo .

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim – wyprowadzenie mocy

Firma SPIE Elbud Gdańsk S.A. odpowiedzialna jest za zaprojektowanie linii kablowej onshore łączącej kabel morski ze stacją elektroenergetyczną PSE zlokalizowaną w pobliżu Słupska. Projekt dotyczy budowy morskiej farmy wiatrowej pod nazwą FEW Baltic II.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Urzędów

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje umowę, której przedmiotem jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Urzędów. Celem projektu jest osiągnięcie efektywności energetycznej i związane z tym ograniczenie emisji CO2.

#PROJEKTY #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Prefabrykowane fundamenty studniowe dla słupów energetycznych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. w konsorcjum z firmą WPŻ Elbud Gdańsk sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Opracowanie dokumentacji projektowej

Pracownia projektowa SPIE Elbud Gdańsk S.A. opracowuje na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. dokumentację projektową dla zadania: Przebudowa linii 110 kV Zamość - Tomaszów Północ.

#BUDOWA #REALIZACJE #TECHNOLOGIE
Elektrownia Dolna Odra – wyprowadzenie mocy

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na podstawie umowy zawartej ze spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z Grupy PGE projekt obejmujący budowę w formule „pod klucz” układu wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej KSE wraz z układem zasilania rezerwowego nowo budowanych bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW.