03.03.2021

Budowa infrastruktury elektroenergetycznej

 

 

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Zamawiającego, Gminy Kleszczów projekt dotyczący budowy infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku. Umowa z Gminą Kleszczów została zawarta w dniu 28.04.2023 r.

Zadanie obejmuje następujący zakres prac:

  • budowa pięciu (5) stacji transformatorowych kontenerowych wraz z dojazdami i zagospodarowaniem terenu wokół stacji,
  • rozbudowa rozdzielnic średniego napięcia w dwóch istniejących stacjach transformatorowych,
  • budowa linii kablowych 15 kV (ok. 8 650 m),
  • budowa linii kablowych 0,4 kV (ok. 23 438 m),
  • budowa szaf sterowniczych oświetlenia ulicznego 5 kpl. przy nowych stacjach,
  • budowa i modernizacja linii kablowych oświetlenia ulicznego o długości około 12 840 m, słupy aluminiowe anodowane z wysięgnikami 234 kpl., oprawy oświetleniowe LED z autonomicznym układem redukcji mocy.

Zadanie zostanie wykonane w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 28.10.2024 r.


 

       Powrót do Aktualności

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840