03.03.2021

Kompleksowe prace projektowe

 

 

SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykonuje na rzecz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zadanie w zakresie opracowywania części lub całości studiów wykonalności, projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

Umowa obejmuje realizację projektów dla PSE S.A. zarówno w obszarze stacji, jak również linii elektroenergetycznych wchodzących w skład sieci przesyłowych.

Obecnie PSE S.A. powierzyło firmie SPIE Elbud Gdańsk S.A. następujące zadania do zrealizowania w ramach ww. UMOWY RAMOWEJ:

  1. UMOWA WYKONAWCZA numer URII/10/2022. „Opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy odcinka linii napowietrznej 110 kV Opalino – Jackowo na linię kablową 110 kV wraz z pozyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę”.
  2. UMOWA WYKONAWCZA numer URII/11/2022. „Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę dla rozbudowy rozdzielni 110 kV w stacji 400/110 kV Narew w związku z przyłączeniem magazynu energii elektrycznej Turośń Kościelna”.
  3. UMOWA WYKONAWCZA numer URII/12/2022. „Rozbudowa stacji 400(220)/110 kV Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej oraz przełączeniem toru linii 400 kV Dunowo- Żydowo Kierzkowo - Gdańsk I i Piła Krzewina-Żydowo Kierzkowo na napięcie 400 kV”.
  4. UMOWA WYKONAWCZA numer URII/18/2022. „Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego dla rozbudowy stacji 400 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej”.
  

     Powrót do Aktualności

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840