Władze Spółki

ZARZĄD
Leszek GoliPrezes Zarządu
Jarosław Pomirski
Wiceprezes Zarządu
Tomasz Szpilman
Wiceprezes Zarządu
Paweł SkowrońskiCzłonek Zarządu

 

RADA NADZORCZA
Markus Holzke
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Clemens Lay
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Burkhard Sager
Członek Rady Nadzorczej

 

Akcjonariusz

Jedynym akcjonariuszem SPIE Elbud Gdańsk S.A. jest spółka SPIE Central Europe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840