Linie energetyczne

Od początków działalności współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi spółkami dystrybucyjnymi oraz przesyłowymi uczestnicząc w  budowach, remontach i modernizacji linii elektroenergetycznych w zakresie napięć od 15 kV do 400 kV.

 

Potencjał kadrowy

Dysponujemy własnymi brygadami wykonawczymi posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie prac związanych z montażem fundamentów, konstrukcji słupów oraz wież telekomunikacyjnych jak również w montażu przewodów roboczych, odgromowych oraz światłowodów OPGW i ADSS.

Za właściwą organizację prac budowlanych odpowiada zespół kierowników budów wraz z inżynierami budowy. Realizacja prac jest nadzorowana przez doświadczonych kierowników projektów posiadających międzynarodowe certyfikaty w zakresie zarządzania projektami.

Profesjonalny sprzęt

Przy realizacji usług wykorzystujemy profesjonalny sprzęt budowlany taki jak: samochody transportowe z HDS, koparki, podnośniki koszowe, samochody terenowe technologiczne oraz maszyny do wykonywania naciągów przewodów: hamowniki i wciągarki. Stale rozbudowujemy posiadaną bazę sprzętu dostosowując się do najnowszych wymogów i standardów pracy na rynku krajowym i zagranicznym.
W swoich zasobach posiadamy tymczasową linię elektroenergetyczną ERS na napięcie 110 kV oraz tymczasową przenośną linię elektroenergetyczną na napięcia do 20 kV

 

Zakres świadczonych usług

 • Budowa linii napowietrznych WN z zastosowaniem różnych rozwiązań konstrukcyjnych słupów i fundamentów
 • Przebudowa linii napowietrznych i kablowych kolidujących z inwestycjami komunikacyjnymi i innymi obiektami
 • Remonty linii WN w zakresie: wymiany lub podwyższenie słupów, naprawy powłok antykorozyjnych, wymiana przewodów i izolatorów, regulacja przewodów, instalacja i konserwacja oświetlenia przeszkodowego
 • Modernizacja linii WN w zakresie zwiększenia mocy przesyłowych poprzez dostosowanie ich do
  wyższej temperatury pracy lub poprzez wymianę przewodów na niskozwisowe ACCC i ACMC
 • Budowa linii kablowych WN 110 kV, 220 kV, 400 kV a także linii kablowych SN 15 kV, 20 kV, 30 kV i zbliżonych
 • Instalacja tymczasowych linii napowietrznych typu ERS o napięciu 15 kV, 110 kV, 220 kV i 400 kV (posiadamy własne zestawy dla L110 kV i 15 kV)
 • Budowa traktów światłowodowych OPGW i ADSS na liniach elektroenergetycznych
 • Budowa wież telekomunikacyjnych, w tym dla sieci telefonii komórkowej i dla systemu TETRA
 • Świadczenie usług w zakresie eksploatacji linii WN
 • Całodobowe usługi związane z naprawami awarii i usuwanie zakłóceń w pracy linii napowietrznych WN
 • Pomiary i testy odbiorowe linii napowietrznych

Pion Budów Liniowych
Sekretariat Produkcji
Tel: +48 58 769-49-00
Fax: +48 58 343-11-70

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840