Katalogi

SPIE Elbud Gdańsk S.A. wdrożyła szereg fundamentów prefabrykowanych stosowanych przy budowie linii elekroenergetycznych. Obecnie większość tego typu fundamentów stosowanych w krajowej energetyce jest naszego autorstwa. Poniżej udostępniamy opracowane przez nas katalogi fundamentów i zachęcamy do ich stosowania w Państwa projektach. Mogą Państwo nieodpłatnie używać poniższych kart katalogowych.

Katalogi do pobrania

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840