Uzgodnienia formalno-prawne inwestycji

Realizujemy pełen zakres czynności formalno-prawnych w procesie inwestycyjnym, obejmujący działania związane z pozyskaniem niezbędnych decyzji, zgód i pozwoleń wymaganych przy budowie obiektów energetycznych, m.in.:

 • Wprowadzanie inwestycji do dokumentacji planistycznej i środowiskowej
 • Ustalanie statusu formalno-prawnego nieruchomości, ich własności i przeznaczenia oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości, jeśli jest to niezbędne do realizacji inwestycji
 • Pozyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w postaci:
  • zgód właścicieli nieruchomości na wykonanie prac budowlanych,
  • trwałych praw do korzystania z nieruchomości tj. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w drodze umownej lub sądowej (służebność przesyłu),
  • decyzji administracyjnych.
 • Wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji obiektów stacyjnych
 • Regulacja odszkodowań po realizacji inwestycji 

 

Współpracujemy z organami administracji publicznej przy pozyskiwaniu na rzecz inwestora niezbędnych do realizacji inwestycji energetycznych

 • Decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
 • Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów ogólnych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
 • Decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej i leśnej
 • Decyzji o zezwoleniu na wycinkę drzew pojedynczych
 • Pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych
 • Innych rozstrzygnięć administracyjnych

 

Doświadczenie i wiedza zdobyta przy realizacji inwestycji (w tym pozyskanie tytułów prawnych dla ponad 10 000 nieruchomości) pozwala nam zaoferować Państwu realizację prac formalno-prawnych na najwyższym poziomie, przy udziale specjalistów z zakresu prawa, planowania przestrzennego, wyceny nieruchomości, ochrony środowiska i innych.

Uzgodnienia Formalno-Prawne Inwestycji
Sekretariat Produkcji
Tel: +48 58 769-49-00
Fax: +48 58 343-11-70

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840