Projekty UE

 

  • Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Nazwa projektu: Opracowanie typoszeregu innowacyjnych prefabrykowanych fundamentów studniowych dedykowanych względem słupów energetycznych różnego typu, wykorzystywanych do budowy linii średniego i wysokiego napięcia
  • Nazwa beneficjenta: Konsorcjum firm WPŻ Elbud Gdańsk sp. z o.o. i SPIE Elbud Gdańsk S.A.
  • Wartość projektu: 17 965 339,07 PLN
  • Wartość dofinansowania: 12 085 509,52 PLN
  • Okres realizacji w latach: 2021 - 2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 6/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka.

Celem przedmiotowego projektu jest opracowanie typoszeregu innowacyjnych prefabrykowanych fundamentów studniowych dedykowanych względem słupów energetycznych różnego typu, wykorzystywanych do budowy linii średniego i wysokiego napięcia.
W/w cel osiągnięty zostanie poprzez realizację przedmiotowego projektu B+R obejmującego realizację 4 Etapów w ramach badań przemysłowych oraz 2 Etapów w ramach prac rozwojowych.
Projekt obejmować będzie także 1 etap w ramach tzw. prac przedwdrożeniowych.

 

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840