Polityka prywatności

W niniejszej polityce prywatności informujemy o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Dane osobowe to informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to przede wszystkim informacje, które pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat Państwa tożsamości, np. nazwisko, numer telefonu, adres lub adres e-mail. Dane statystyczne, które zbieramy np. podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i których nie można powiązać z Państwa osobą, nie wchodzą w zakres pojęcia danych osobowych.

1. Dane kontaktowe

Osobą kontaktową i tzw. odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych osobowych podczas odwiedzania tej strony internetowej w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) jest:

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk

NIP:        957 10 45 638
KRS:      0000373468
REGON: 221156840

We wszystkich pytaniach dotyczących ochrony danych w związku z naszymi produktami i usługami lub korzystaniem z naszej strony internetowej można również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych Panem Radosławem Szczerskim za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@sagpolska.pl lub listownie na adres siedziby.

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840

2. Przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej
2.1 Ogólne korzystanie ze strony internetowej

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Państwa przeglądarka internetowa automatycznie wysyła do nas pewne informacje. Informacje te obejmują adres IP, datę i godzinę żądania, kod statusu dostępu/HTTP, przeglądarkę, system operacyjny, język i wersję przeglądarki.
Używamy tych danych, aby zapewnić Państwu dostęp do naszych treści internetowych oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo naszych systemów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO.
Wyżej wymienione dane są również tymczasowo zapisywane w wewnętrznych plikach rejestru w celach opisanych powyżej, w celu opracowania danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, w celu dalszego rozwoju naszej strony internetowej w odniesieniu do zwyczajów użytkowania przez naszych gości oraz w celu ogólnego administracyjnego utrzymania naszej strony internetowej. To przetwarzanie danych odbywa się w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 (1) p. 1 lit. f RODO. Informacje zapisane w plikach rejestru nie pozwalają na wyciąganie bezpośrednich wniosków na temat Państwa osoby i po krótkim czasie są całkowicie anonimizowane.

2.2 Kontakt

Mają Państwo różne możliwości kontaktu z nami. W tym kontekście przetwarzamy dane wyłącznie w celu komunikacji z Państwem. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Pola obowiązkowe w formularzach kontaktowych są odpowiednio oznaczone. Dane, które zbieramy podczas korzystania z formularza kontaktowego, zostaną usunięte po pełnym przetworzeniu zapytania, chyba że nadal potrzebujemy zapytania do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

2.3 Realizacja zamówień

Przetwarzamy również dane osobowe (np. nazwisko, adres do faktury i adres dostawy, adresy e-mail, dane dotyczące płatności) lub inne dane, które są niezbędne do zawarcia umów, realizacji zamówień i wykonania dostaw lub usług. Podstawą prawną powyższego przetwarzania danych jest art. 6 (1) lit. b RODO.

3. Wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii

Strona ta używa plików cookie i podobnych technologii śledzenia (zwanych łącznie „narzędziami") dostarczanych przez nas lub przez strony trzecie. Cookies to małe pliki tekstowe używane przez strony internetowe w celu usprawnienia pracy użytkowników. Podobne technologie to w szczególności odciski palców, sygnalizatory sieciowe, tagi lub piksele. Użytkownik może dostosować ustawienia przeglądarki tak, aby pliki cookie były odrzucane lub zapisywane tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody. W przypadku odrzucenia plików cookie nie wszystkie nasze usługi mogą Państwu działać prawidłowo. Zgodnie z prawem możemy przechowywać pliki cookie na Państwa urządzeniu, jeśli są one absolutnie niezbędne do działania tej strony internetowej. W przypadku wszystkich innych typów plików cookie potrzebujemy Państwa zgody. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie w ustawieniach plików cookie (sekcja 3.5) (np. cofnąć zgodę).

3.1 Niezbędne pliki cookie

Używamy pewnych narzędzi, aby umożliwić podstawowe funkcje naszej strony internetowej. Bez tych narzędzi nie moglibyśmy świadczyć naszych usług. Głównym celem tych narzędzi jest dostarczenie Państwu oferty dostosowanej specjalnie do Państwa potrzeb i umożliwienie korzystania z naszych usług w sposób jak najbardziej oszczędzający czas. Używamy tych narzędzi do przechowywania preferencji użytkownika na naszej stronie internetowej, takich jak ustawienia językowe lub do technicznej realizacji funkcji logowania do obszaru chronionego hasłem. W ten sposób chcemy umożliwić Państwu korzystanie z naszej strony internetowej w sposób bardziej komfortowy i indywidualny.

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO używamy narzędzi niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej, aby umożliwić Państwu wygodniejsze i bardziej indywidualne korzystanie z naszej strony internetowej oraz aby mogli Państwo korzystać z niej w sposób oszczędzający czas. W niektórych przypadkach narzędzia te mogą być również niezbędne do wykonania umowy lub do realizacji środków przedumownych, w którym to przypadku przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 (1) lit. b RODO.

3.2 Analiza i cele marketingowe („statystyki")

W celu ulepszenia naszej strony internetowej używamy narzędzi do statystycznego zbierania i analizy ogólnych zachowań użytkowników na podstawie danych dostępowych, aby zaprojektować naszą stronę internetową zgodnie z wymaganiami i stale ją optymalizować. Korzystamy również z usług analitycznych w celu oceny wykorzystania naszych różnych kanałów marketingowych.

Wszystkie narzędzia, które nie są niezbędne, w szczególności te służące do analizy i celów marketingowych, wykorzystujemy na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie danych za pomocą tych narzędzi będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy otrzymamy na to Państwa uprzednią zgodę. Jeśli dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich, odnosimy się do punktu 6 („Przekazywanie danych do krajów trzecich"), również w odniesieniu do możliwego ryzyka z tym związanego. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z określonych narzędzi, na podstawie tej zgody będziemy (również) przekazywać dane przetwarzane podczas korzystania z tych narzędzi do państw trzecich.

3.2.1 Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Podmiotem przetwarzającym dane jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics używa plików cookie i podobnych technologii do analizowania i ulepszania naszej strony internetowej na podstawie zachowań użytkowników. Dane generowane w tym kontekście mogą być przekazywane przez Google do serwera w USA w celu analizy i tam przechowywane. Na wypadek przekazywania danych osobowych do USA zawarliśmy z Google standardowe klauzule umowne. Adres IP użytkownika jest jednak skracany przed analizą statystyk użytkowania, tak aby nie można było wyciągnąć żadnych wniosków na temat jego tożsamości. W tym celu do Google Analytics na naszej stronie internetowej został dodany kod „anonymizeIP", aby zapewnić, że adresy IP są rejestrowane anonimowo. Google przetworzy informacje uzyskane przez pliki cookie do analizy modelu korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności witryny dla operatorów witryn internetowych oraz w celu udostępnienia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z polityką prywatności podmiotu przetwarzającego dane https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Kliknij tutaj, aby zmienić swoje ustawienia prywatności w Google https://safety.google/privacy/privacy-controls/

3.3. Uzyskiwanie zgody (Cookiebot)

Do zbierania i zarządzania Państwa zgodami używamy narzędzia „Cookiebot" firmy Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania („Cybot”). Narzędzie generuje baner informujący o przetwarzaniu danych na naszej stronie internetowej i dający możliwość wyrażenia zgody na wszystkie, niektóre lub żadne przetwarzanie danych za pomocą opcjonalnych narzędzi. Baner ten pojawia się przy pierwszej wizycie na naszej stronie oraz przy ponownym wyborze preferencji w celu ich zmiany lub cofnięcia zgody. Baner pojawi się również podczas kolejnych wizyt na naszej stronie internetowej, pod warunkiem, że użytkownik wyłączył przechowywanie plików cookie lub plik cookie został usunięty przez Cookiebot lub stracił ważność.  Państwa zgoda lub jej cofnięcie, Państwa adres IP, identyfikator zgody, informacje o Państwa przeglądarce, Państwa urządzeniu końcowym oraz czas Państwa wizyty są przekazywane firmie Cybot w ramach Państwa wizyty na stronie. Ponadto Cybot wykorzystuje niezbędny plik cookie („CookieConsent”) do przechowywania zgód i odwołań udzielonych przez użytkownika. Jeśli usuną Państwo pliki cookie, poprosimy Państwa ponownie o zgodę, gdy odwiedzą Państwo stronę w późniejszym terminie.

Przetwarzanie danych przez firmę Cybot jest niezbędne do zapewnienia Państwu wymaganego prawem zarządzania zgodami oraz do wypełnienia naszych obowiązków związanych z dokumentacją. Podstawą prawną korzystania z Cookiebot jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadniony naszym interesem w spełnieniu wymogów prawnych dotyczących zarządzania zawartością plików cookie.

3.4 Ustawienia plików cookie

3.5. Media zewnętrzne

Używamy również zewnętrznych mediów, takich jak osadzone filmy lub mapy. Podstawą prawną dla związanego z tym przetwarzania i przekazywania danych jest Państwa zgoda (patrz również punkt 3.3 i punkt 3.5 o możliwości odwołania). Jeśli przy tym dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich, odnosimy się do punktu 6 („Przekazywanie danych do krajów trzecich"), również w odniesieniu do możliwego ryzyka z tym związanego. Media zewnętrzne nie będą integrowane bez Państwa zgody.

3.5.1. Google Maps

Nasza strona internetowa korzysta z usługi mapowej Google Maps, która jest dostarczana przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz przez Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (razem „Google”) dla wszystkich innych użytkowników. Aby używane przez nas materiały mapowe Google mogły być zintegrowane i wyświetlane w Państwa przeglądarce internetowej, przeglądarka internetowa musi podczas wywoływania strony kontaktowej nawiązać połączenie z serwerem Google, który może znajdować się również w USA. Google otrzymuje w ten sposób z adresu IP Państwa urządzenia informację, że dana podstrona naszej witryny została wywołana. Google i SPIE określiły swoje obowiązki w zakresie ochrony danych w porozumieniu.
Jeśli użytkownik zalogowany do swojego profilu Google wywoła na naszej stronie internetowej usługę map Google, Google może również powiązać to zdarzenie z jego profilem Google. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa profil był powiązany z Państwa profilem Google, muszą się Państwo wylogować z Google przed wejściem na naszą stronę kontaktową. Google przechowuje Państwa dane i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i spersonalizowanej prezentacji Google Maps. Oprócz możliwości odmowy integracji map lub cofnięcia zgody na to użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia danych przez Google. Jeśli nie wyrazili Państwo zgody na gromadzenie danych przez Google Maps, proszę pamiętać, że nie będą już Państwo widzieć odpowiedniego narzędzia na stronie internetowej. W każdej chwili można jednak ponownie dostosować swoją zgodę poprzez ustawienia prywatności.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Google i dodatkowych warunkach użytkowania Google Maps.

3.5.2. Integracja filmów z Youtube

Na naszej stronie internetowej mamy osadzone filmy, które są przechowywane w serwisie YouTube i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube jest usługą multimedialną świadczoną przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube"), spółkę zależną Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google").
Wchodząc na naszą stronę internetową, YouTube i Google otrzymują informację, że weszli Państwo na odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Odbywa się to niezależnie od tego, czy są Państwo zalogowani w serwisie YouTube lub Google, czy nie. YouTube i Google wykorzystują te dane do celów reklamowych, badania rynku i projektowania swoich stron internetowych zgodnie z zapotrzebowaniem. Ponadto, jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do YouTube na naszej stronie internetowej, będąc zalogowanym do swojego profilu YouTube lub Google, YouTube i Google mogą połączyć to wydarzenie z ich odpowiednimi profilami. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa profil był tak powiązany, muszą się Państwo wylogować z Google przed wejściem na naszą stronę.
Oprócz możliwości odmowy integracji filmów wideo lub cofnięcia zgody na to użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, wybierając odpowiednie ustawienia na stronie Ustawienia reklam Google dezaktywowanie przycisku „Spersonalizowana reklama w sieci". W tym przypadku Google będzie wyświetlać tylko niezindywidualizowane reklamy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć również w serwisie YouTube Polityka prywatności od Google.

4. Przekazywanie danych

Przekazanie zebranych przez nas danych ma miejsce w zasadzie tylko wtedy, gdy:

  •  wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO,
  • przekazanie danych jest konieczne zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw do przypuszczenia, że mają Państwo nadrzędny interes warty ochrony, aby nie ujawniać swoich danych,
  • jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO lub
  • jest to konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO do przetwarzania stosunków umownych z Państwem lub do realizacji działań przedumownych, które odbywają się na Państwa życzenie (np. przy przekazywaniu wniosków i zamówień do regionalnych partnerów współpracy).

Ponadto ujawnienie może nastąpić w związku z oficjalnymi zapytaniami, nakazami sądowymi i postępowaniami prawnymi, jeśli jest to niezbędne do ścigania lub egzekwowania prawa.
Część przetwarzania danych może być wykonywana przez naszych usługodawców. Oprócz usługodawców wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych mogą to być w szczególności centra komputerowe, dostawcy oprogramowania, dostawcy usług IT, agencje, firmy zajmujące się badaniem rynku, firmy należące do grupy i firmy konsultingowe. Jeżeli przekazujemy dane naszym usługodawcom, mogą oni wykorzystywać je wyłącznie do realizacji swoich zadań. Dostawcy usług zostali przez nas starannie wybrani i zaangażowani. Są związani umownie naszymi instrukcjami, posiadają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą i są przez nas regularnie kontrolowani.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich

Korzystamy z usług, których dostawcy znajdują się częściowo w tzw. krajach trzecich (np. USA), czyli w krajach, których poziom ochrony danych nie odpowiada poziomowi ochrony w Unii Europejskiej. Jeśli tak jest, a Komisja Europejska nie wydała decyzji o adekwatności (art. 45 RODO) dla tych krajów, poczyniliśmy odpowiednie ustalenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych w przypadku wszelkich transferów danych. Należą do nich m.in. standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej lub wiążące wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony danych.

Jeżeli nie jest to możliwe, transfer danych opiera się na wyjątkach z art. 49 RODO, w szczególności na Państwa wyraźnej zgodzie lub na konieczności transferu danych w celu wykonania umowy lub realizacji środków przedumownych.
Jeżeli przewiduje się przekazanie danych do państwa trzeciego i nie wydano decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub nie wprowadzono odpowiednich zabezpieczeń, istnieje możliwość i ryzyko, że organy rządowe w danym państwie trzecim (np. agencje wywiadowcze) mogą uzyskać dostęp do przekazanych danych w celu ich gromadzenia i analizowania oraz że nie można zagwarantować egzekwowania praw osób, których dane dotyczą. Zostaną Państwo o tym poinformowani podczas uzyskiwania zgody za pomocą bannera cookie.

6. Okres przechowywania

Zasadniczo przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, dla których zgromadziliśmy te dane. Następnie dane są natychmiast usuwane, chyba że są nam jeszcze potrzebne do upływu ustawowego terminu przedawnienia dla celów dowodowych w roszczeniach cywilnoprawnych lub z powodu ustawowych obowiązków przechowywania danych.

Dla celów dowodowych musimy przechowywać dane dotyczące umów przez okres niezbędny do ochrony roszczeń przez strony, w którym zakończyła się relacja biznesowa z Państwem z uwzględnieniem okresów przedawnienia. Nawet po tym, nadal musimy przechowywać niektóre z Państwa danych ze względów księgowych. Jesteśmy do tego zobowiązani z uwagi na ustawowe wymogi dokumentacyjne, które mogą wynikać zobowiązujących przepisów prawa.

7. Państwa prawa

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. W tym kontekście wyjaśnimy Państwu sposób przetwarzania danych i przedstawimy przegląd zapisanych danych dotyczących Państwa osoby. Jeżeli zapisane przez nas dane są nieprawidłowe lub nieaktualne, mają Państwo prawo do ich sprostowania. Mogą Państwo również zażądać usunięcia swoich danych. Mogą Państwo również zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli np. mają Państwo wątpliwości co do prawidłowości tych danych. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skutkuje to tym, że w przyszłości nie będziemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
O ile przetwarzamy Państwa dane w oparciu o uzasadnione interesy, mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu Państwa danych dla celów marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu, które realizujemy również bez podawania przyczyn.

Aby skorzystać z opisanych tu praw, mona w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego dla nas organu nadzorczego ds. ochrony danych. Mogą Państwo również skontaktować się z organem ochrony danych w Państwa miejscu zamieszkania, który przekaże Państwa wniosek do właściwego organu.

8. Zmiany w polityce prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, na przykład w przypadku wprowadzenia zmian na naszej stronie internetowej lub w przypadku zmiany wymogów prawnych lub regulacyjnych.

Stan na: czerwiec 2021 r.