Laboratorium Badawcze

Laboratorium Badawcze działające przy SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykonuje pomiary objęte Certyfikatem Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1712.

Wykonujemy badania w sposób bezstronny, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. Podejmowane przez Nas działania mają na celu zaspokojenie potrzeb Klientów, zapewniając najwyższy poziom świadczonych usług.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem spełniającym obowiązujące normy i odpowiednim do stosowanych procedur badawczych. Infrastruktura laboratorium objęta została nadzorem Polskiego Centrum Akredytacji, który zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług, bezstronność i spójność pomiarową w odniesieniu do wzorców międzynarodowych.

Zamierzone wyniki osiągamy poprzez wdrożenie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Laboratorium zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

Zakres akredytowanych usług laboratoryjnych

  • Pomiary pola elektromagnetycznego w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce
  • Pomiary pola elektromagnetycznego w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych
  • Pomiary hałasu pochodzącego z instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych, metodą rejestracji elementarnych próbek hałasu
  • Pomiary hałasu w środowisku pracy - wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas

Dodatkowe usługi świadczone przez Laboratorium Badawcze

  • Analizy oddziaływania elektromagnetycznego przedsięwzięcia na środowisko, pochodzącego od instalacji elektroenergetycznych
  • Analizy oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia na środowisko
  • Pomiary termowizyjne w przemyśle

 

 

 

Pełny zakres akredytacji Laboratorium Badawczego dostępny jest na stronie www.pca.gov.pl

 

Dokumenty do pobrania

Laboratorium Badawcze
Sekretariat Produkcji
Tel: +48 58 769-49-63
Fax: +48 58 343-11-70

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840