03.03.2021

Prefabrykowane fundamenty studniowe słupów energetycznych

SPIE Elbud Gdańsk S.A. w konsorcjum z firmą WPŻ Elbud Gdańsk sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Celem przedmiotowego projektu jest opracowanie typoszeregu innowacyjnych prefabrykowanych fundamentów studniowych dedykowanych względem słupów energetycznych różnego typu, wykorzystywanych do budowy linii średniego i wysokiego napięcia.
Więcej informacji w zakładce Projekty UE

 Powrót do Aktualności

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840