Etyka

Etyczna postawa: Kodeks Etyki oraz Procedura Sygnalizowania Nieprawidłowości

Zgodnie z tym, jak ważna jest dla nas kwestia odpowiedzialności, SPIE przestrzega najwyższych standardów w zakresie etyki i uczciwości. Ma to na celu nie tylko zapewnienie zgodności naszych praktyk z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi, ale również zdobycie i długotrwałe utrzymanie zaufania naszych interesariuszy. Nasze zasady postępowania określiliśmy w  Kodeksie Etyki, jak również w Podręczniku Wdrożenia Kodeksu Etyki udostępnionym wszystkim pracownikom. Nasi pracownicy oraz kontrahenci mogą również zgłaszać wszelkie zachowania, które uznają za nieetyczne, w oparciu o obowiązującą w SPIE Procedurę dokonywania i przetwarzania zgłoszeń.

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840