Stacje elektroenergetyczne

Blisko 70-letnia działalność na rynku budownictwa energetycznego pozwoliła zdobyć naszej firmie rozległą wiedzę oraz doświadczenie w budowie nowych i modernizacji istniejących stacji elektroenergetycznych o napięciach od 15 do 400 kV, stacji napowietrznych, wnętrzowych tradycyjnych i w systemie GIS.

 

Zakres świadczonych usług

 • Montaż urządzeń i obwodów pierwotnych
 • Montaż urządzeń i obwodów wtórnych
 • Montaż rozdzielnic i instalacji SN
 • Montaż szaf zasilających niskich napięć oraz szaf sterowniczo-rozdzielczych
 • Montaż instalacji teletechnicznych
 • Montaż instalacji oświetleniowych, siłowych, sterowniczych, rozdzielczych, odgromowych, uziemiających
 • Budowa budynków technologicznych, dróg wewnętrznych i dojazdowych, oświetlenia i zagospodarowanie terenu
 • Instalowanie i uruchamianie węzłów łączności, systemów dozoru wizyjnego oraz systemów alarmowych
 • Badania i pomiary pomontażowe
 • Konserwacja i remonty elementów urządzeń w sieciach od niskiego do wysokiego napięcia
 • Usuwanie skutków awarii

Prace rozruchowe

 • Przeglądy urządzeń i instalacji, pomiary i testy funkcjonalne
 • Ruch regulacyjny i próbny - wykonują własne, doświadczone grupy pomiarowo - rozruchowe wyposażone w najnowocześniejsze przyrządy pomiarowe

  Prefabrykacja

  Realizujemy kompleksową prefabrykację szaf sterowiczo-zabezpieczeniowych, szaf z układami pomiarowymi, rozdzielnic potrzeb własnych, szafek zasilających i sterowniczych stosowanych w innych gałęziach przemysłu. Prefabrykacja realizowana jest na podstawie dokumentacji własnej lub dostarczanej przez Klienta, przy zachowaniu wszelkich wymagań i standardów jakościowych oraz technicznych z przeznaczeniem na obiekty realizowane przez SPIE Elbud Gdańsk S.A. lub na potrzeby Klientów.

  Pion Budów Stacyjnych
  Sekretariat Produkcji
  Tel: +48 58 769-49-00
  Fax: +48 58 343-11-70

  SPIE Elbud Gdańsk S.A.
  ul. Marynarki Polskiej 87
  80-557 Gdańsk
  Tel.: +48 58 769-48-00
  Fax: +48 58 343-11-70
  elbud(at)spie.com

  SPIE Elbud Oddział Kraków
  ul. Ogłęczyzna 20
  31-589 Kraków
  Tel.: +48 12 652-92-00
  Fax: +48 12 652-92-20
  elbud(at)spie.com

  E-MAIL

  NIP:         957 10 45 638
  KRS:        0000373468
  REGON:  221156840