Instalacje przemysłowe i sieci dystrybucyjne SN

Realizacja zadań budowlanych w krótkich terminach wymaga doskonałej organizacji, odpowiedniego potencjału kadrowego i sprzętu, a przede wszystkim profesjonalnego zarządzania projektem, które gwarantujemy.

 

Zakres świadczonych usług:

  • Projekty wewnętrznego okablowania przemysłowego.
  • Projekty i budowa stacji ładowania samochodów i autobusów elektrycznych.
  • Projekty i budowa inteligentnych sieci SmartGrid.
  • Układanie kabli zasilających średniego i niskiego napięcia, montaż szaf oraz przewodów pomiarowych i sterowniczych.
  • Kompleksowa budowa i modernizacja linii średniego napięcia napowietrznych i kablowych dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnej, w zakładach przemysłowych i dla innych podmiotów – m.in. wymiana przewodów, słupów, izolatorów, montaż rozłączników sterowanych radiowo, reklozerów, układanie linii kablowych, montaż głowic, muf, etc.
  • Montaż stacji transformatorowych SN/nn dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnej, przemysłu i innych Klientów poza energetyką.

Profesjonalny sprzęt

Do realizacji usług wykorzystujemy profesjonalny sprzęt transportowy i budowlany, posiadający wymagane prawem badania, dopuszczenia i certyfikaty jak np. podnośniki koszowe, samochody transportowe z HDS, różnego typu samochody technologiczne czy mobilną tymczasową linię 12 kV/20 kV wielokrotnego użytku.

Organizacja robót

Profesjonalne zarządzanie projektem jest jednym z naszych atutów. Zapewniamy Klientowi terminową realizację zleconych prac z zachowaniem najwyższych standardów jakości wykonania.

Szczególną uwagę poświęcamy bezpieczeństwu pracy oraz kwestiom środowiskowym.

Pion Montażu Urządzeń Średniego i Niskiego Napięcia
Sekretariat Produkcji
Tel: +48 58 769-49-00
Fax: +48 58 343-11-70

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840