Dokumenty

Standardy BHP i Ochrony Środowiska

Najwyższym priorytetem dla SPIE Elbud Gdańsk S.A. jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Pracownikom oraz ograniczenie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko. Wdrażamy i utrzymujemy standardy BHP i Ochrony Środowiska. Przestrzegamy  ustalonych zasad, aby wykonywać pracę w sposób bezpieczny i chroniący środowisko.

Stawiamy na ciągłe doskonalenie oraz poszukiwanie coraz lepszych i bezpieczniejszych rozwiązań, które pozwalają  ograniczać ryzyko wypadków i zagrożeń dla zdrowia osób przebywających na obiektach SPIE Elbud Gdańsk S.A.

Dokumenty do pobrania

1940 KB

 

Wymagania dla Podwykonawców

Wobec naszych Podwykonawców wymagamy przestrzegania aktualnych przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej.

Poniższe wymagania skierowane są do wszystkich Podwykonawców wykonujących prace na zlecenie SPIE Elbud Gdańsk S.A.

Dokumenty do pobrania

259 KB
175 KB

 

Informacja o realizacji strategii podatkowej

 

Kącik dla najmłodszych inżynierów

1374 KB

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840

Intranet SPIE Elbud Gdańsk S.A.

WEJŚCIE