Nota prawna

Oznaczenia sądu rejestrowego RBPL:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy

Wpis do rejestru:
KRS nr 0000373468

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
957 10 45 638

Numer identyfikacyjny REGON
221156840

Numer rejestrowy BDO:
000016445

Kapitał zakładowy: 23.219.230,00 zł
Kapitał wpłacony:   23.219.230,00 zł

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840