Dystrybucja oprogramowania FM-Profil

Jesteśmy jedynym w Polsce dystrybutorem oprogramowania FM-Profil. Autorem programu FM-Profil jest niemiecka firma SPIE Oddział w Wallenhorst, z którą od wielu lat ściśle współpracujemy. Dzięki tej współpracy powstała polska wersja programu FM-Profil, która jest na bieżąco aktualizowana. Przy rozwoju oprogramowania bierzemy pod uwagę opinie i wskazówki naszych Klientów, jak również własne doświadczenia zdobyte w pracy z tym programem.

Program zawiera moduł obliczeniowy, zgodny zarówno z normą PN-E 05100, jak również z polskim załącznikiem do normy europejskiej PN-EN 50341.
Jest również dostępny dodatkowy moduł, służący do przeprowadzania obliczeń dla przewodów małozwisowych o charakterystyce nieliniowej.
Program FM-Profil cieszy się zainteresowaniem na rynku polskim i został zakupiony przez kilka kluczowych firm z branży energetycznej

 

Cechy programu

Narzędzie graficzne:

 • Tworzenie profili podłużnych linii napowietrznych i kablowych
 • Automatyczne przesyłanie danych z pomiarów za pomocą teodolitu geodezyjnego i/lub skanera laserowego
 • Prezentacja danych w formie tabel, obrazów 2D oraz 3D
 • Wydruk wszystkich danych profilu w układzie tabelarycznym
 • Graficzne i alfanumeryczne funkcje edycji danych
 • Automatyczne generowanie rysunków pomocniczych
 • Zastosowanie techniki wariantowej
 • Funkcje importu i eksportu danych
 • Zmienne formaty znakowe
 • Możliwość zmiany skali długości i wysokości
 • Edytor graficzny do edycji symboli i czcionek
 • Interfejs użytkownika dostępny w języku niemieckim, angielskim i polskim
 • Możliwość przetłumaczenia i dostosowania interfejsu użytkownika do indywidualnych potrzeb
 • Licencjonowanie poprzez hasło lub klucz licencyjny

Moduł obliczeniowy:

 • Obliczenia mechaniczne przewodów zgodnie z normami VDE 0210 05.62, VDE 0210 05.69, VDE 0210 12.85, VDE 0210 03.02 HSP (EN 50341-3-4), VDE 0210 05.05 MSP (EN 50423-3-4), ÖVE-L 11.67, ÖVE-L 11.79, TGL 200-0614 5.76, TGL 200-0614 9.87, PN-E 05100, PN-EN 50341 i innymi
 • Procedury obliczeniowe zgodne z ideą linii łańcuchowej oraz idealnej rozpiętości przęsła
 • Obliczanie zwisów dla max. 26 przewodów
 • Obliczanie odległości przewodów do punktów, linii, powierzchni oraz linii krzyżowanych
 • Obliczanie tabel zwisów dla przewodów w rolkach oraz zaciskach
 • Obliczanie równoległych i parabolicznych pasów ochronnych
 • Obliczanie leśnych pasów ochronnych zgodnie z przepisami odnośnie odległości przewodów do drzew
 • Obliczanie zbliżeń pomiędzy przewodami fazowymi
 • Obliczanie obciążenia pionowego w punktach zawieszenia przewodu
 • Sprawdzanie obciążenia łańcuchów
 • Sprawdzanie granicznych przypadków obciążeniowych
 • Uwzględnianie słupów przelotowo-narożnych
 • Obliczanie wpływu obciążeń jednostkowych oraz dodatkowych
 • Inne funkcje

Dokumenty do pobrania:

2183 KB

Dział Budów Liniowych
Sekretariat Produkcji
Tel: +48 58 769-49-00
Fax: +48 58 343-11-70

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840