Realizacje

Wymienione poniżej projekty to tylko część z tych, które SPIE Elbud Gdańsk S.A. zrealizowało w ostatnich latach.

LINIE

 

 • Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110 kV oraz kolizji elektroenergetycznych 220 kV w ramach realizowanej inwestycji: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zadanie B -  odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) - DK91 w m. Słowik, na podstawie projektów budowlanych (2020 - 2023)
 • Modernizacja linii 220 kV Janów - Rogowiec, Rogowiec - Piotrków (2018 - 2023)
 • Budowa nowych wież telekomunikacyjnych dla potrzeb budowy łączności radiowej TETRA (2016 - 2023)
 • Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Płock - Sierpc (2021 - 2022)
 • Przebudowa linii 2x400 kV relacji Żarnowiec - Gdańsk 1 - Gdańsk Błonia na skrzyżowaniu z projektowaną drogą S6 odcinek Luzino-Szemud w przęsłach 61-62, 65-67 oraz 78-80 (2019 - 2022)
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odgałęzienia linii 110 kV Białogard - Łobez do stacji GPZ Świdwin na linię dwutorową (2018 - 2022)
 • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w ramach przyłączenia EC ZUSOK (2017-2022)
 • Wykonanie prac projektowych i budowlanych dla projektu: Budowa powiązania kablowego SN linii 15 kV relacji GPZ Rychwał - Konin z linią relacji GPZ Turek Zdrojki - Tuliszków oraz przebudowa odcinka linii napowietrznej SN (2015 - 2022)
 • Przebudowa linii napowietrznej WN 110 kV relacji Glinki - Żelechowo (2015 - 2022)
 • Budowa dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV zasilającej GPZ Olszowa (gmina Ujazd) (2020 - 2021)
 • Przebudowa linii 110 kV Rogoźno - Wągrowiec (2015 - 2021)
 • Budowa nowej linii napowietrzno - kablowej 2 x 110 kV Ustka / Wierzbięcino - Rowy (2014 - 2021)
 • Modernizacja linii 110 kV Pniewy - Wronki (2012 - 2021)
 • Wymiana przewodów roboczych na małozwisowe w linii 110 kV Żydowo - Szczecinek Marcelin (2019 - 2020)
 • Przebudowa linii 110 kV Raciąż - Niechodzin - dostosowanie do wyższej obciążalności (2019 - 2020)
 • Kompleksowa przebudowa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - 2x110 kV relacji GPZ Pabianice -  GPZ Konstilana; GPZ Pabianice - GPZ Lublinek, kolidującej z projektowanym układem drogowym drogi ekspresowej S14 (04.2019 - 12.2019)
 • Wymiana przewodu odgromowego na przewód typu OPGW 48J na linii 110 kV relacji: SE Zakład Produkcyjny Alwernia - słup nr 76 (2018 - 2020)
 • Modernizacja linii 220 kV Janów - Zgierz - Adamów - etap I (2018 - 2020)
 • Modernizacja linii 220 kV Byczyna - Siersza (2017 - 2020)
 • Wymiana przewodu odgromowego na przewód typu OPGW 48J na linii 110 kV relacji Gorzków - Krynica - Muszyna (2018 - 2019)
 • Budowa stacji PZ wraz z liniami zasilającymi SN Wężowice - Milicz  - etap I (budowa linii kablowej SN z GPZ Milicz do stacji PZ Trzebicko oraz wykonanie niezbędnych powiązań z liniami napowietrznymi SN w rejonie Trzebicka) (2017 - 2018)
 • Budowa linii dwutorowej napowietrzno-kablowej 110 kV do zasilania stacji 110/15 kV Radomsko Południe (2015 - 2020)
 • Budowa linii 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów (2013 - 2017)
 • Budowa linii kablowej SN w celu powiązania ciągów liniowych L-206 z L-208 w obszarze miejscowości Chwałowice - Dziuplina (2017 - 2017)
 • Budowa dwutorowej linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław (2012 - 2016)
 • Modernizacja linii napowietrznej WN 110 kV relacji Szamotuły - Wronki wraz z likwidacją kolizji z napowietrznymi liniami SN 15 kV w systemie "pod klucz" projekt - dostawa - montaż - uruchomienie (2012 - 2020)
 • Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Środa Wlkp. – Śrem HCP (2012 - 2020)
 • Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Stęszew – Kościan (2012 - 2020)
 • Przebudowa linii WN 110 kV i 400 kV w ramach zadania „Budowa Obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S-11 (II Etap)” (2014-2016)
 • Budowa linii napowietrznej 110 kV Załom - Goleniów (2011 - 2015)
 • Budowa napowietrzno - kablowej linii 110 kV Margonin- Piła Krzewina (2015)
 • Budowa tymczasowej linii energetycznej najwyższych napięć ERS (Emergency Restoration Systems) (2015 - 2015)
 • Modernizacja linii 400 kV relacji Tucznawa - Rogowiec, Joachimów - Rogowiec 3 (2013 - 2015)
STACJE
 • Rozbudowa instalacji uziemiającej rozdzielni 400 kV i 220 kV w stacji elektroenergetycznej Rogowiec (2022-2023)
 • Wykonanie GPO wraz z linią wysokiego napięcia relacji GPO - GPZ Kalisz Pomorski (2021 - 2023)
 • Wymiana odłączników oraz uziemników R 400 kV na SE Dobrzeń  (2021 - 2023)
 • Budowa kanalizacji kablowej 110 kV i 15 kV stacji wnętrzowej RPZ Wschodnia (2018 - 2023)
 • Wykonanie robót budowlanych wraz z projektem budowlano-wykonawczym (2015 - 2023)
  Etap 1: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy stacji 110/15kV GPZ Karsin wraz z linią napowietrzną 2x110 kV oraz powiązań z siecią SN-15kV 
  Etap 2: Budowa stacji GPZ Karsin 110/15 kV wraz z linią napowietrzną 2x110 kV oraz powiązań z siecią SN-15 kV
 • Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 400/110 kV Kromolice dla przyłączenia FW Wielkopolska (2021 - 2022)
 • Modernizacja stacji 110/15 kV Warszów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (2019 - 2022)
 • Wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie robót budowlanych - modernizacja stacji RPZ Słodowiec (2018 - 2022)
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację stacji 110/15 kV GPZ Świdwin (2018 - 2022)
 • Rozbudowa stacji 400/220 kV Krajnik dla przyłączenia dwóch bloków gazowo-parowych El. Dolna Odra - w zakresie bloku 6 (02.2021 - 12.2021)
 • Budowa rozdzielni 110 kV w celu umożliwienia przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 110 kV farmy wiatrowej Dobrzyca (2019 - 2021)
 • Wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z budową/modernizacją podstacji trakcyjnej PT Karpiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2019 - 2021)
 • Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Olsztyn Mątki (2015 - 2021)
 • Budowa nowej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Rowy (2014 - 2021)
 • Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo (2014 - 2021)
 • Dostosowanie automatyki zabezpieczeniowej EAZ rozdzielni 110 kV Recław do nowych warunków pracy związanych z rozbudową stacji (2019 - 2020)
 • Dostosowanie stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Koszalin Strefa do przyłączenia drugiego transformatora 110/15 kV o mocy 31,5 MVA (2019 - 2020)
 • Wymiana transformatorów 110/15 kV w stacji RPZ Sielce (2018 - 2020)
 • Wymiana rozdzielnicy rozdziału pierwotnego 15 kV w GPZ 110/15 kV Kutno (2018-2020)
 • Budowa GPZ Krobia wraz z dwutorową linią zasilającą (2018 - 2020)
 • Modernizacja obwodów pierwotnych i wtórnych rozdzielni 220 kV w stacji Klikowa (2014 - 2020)
 • Modernizacja rozdzielni 110 kV w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych oraz pól transformatorów 110/15 kV w zakresie obwodów wtórnych - GPZ Iława (2018-2019)
 • Dobudowa pola 110 kV w stacji 110/15 kV Małkinia dla zasilania stacji 110/SN Sadowne (2018 - 2019)
 • Opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji stacji 110/20 kV Przybków w zakresie zabudowy transformatora mocy 110/20 kV T-3 (2017 - 2019)
 • Modernizacja rozdzielni R-58 Nowogrodziec (2017 - 2019)
 • Przebudowa rozdzielni 110 kV wraz infrastrukturą na stacji 400/220/110 kV Dunowo w trybie "zaprojektuj i zbuduj" (2016 - 2019)
 • Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej (2014 - 2019)
 • Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa (2014 - 2019)
 • Modernizacja RPZ Koło i RPZ Bemowo (2016 -2018)
 • Modernizacja RPZ Gdańska (2015 - 2018)
 • Rozbudowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów (2015 - 2017)
 • Rozbudowa stacji 400/110 kV Narew (2013 - 2016)
 • Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Suchań (2015 - 2016)
 • Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Ujście (2013 - 2014)
 • Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Redlica (2013 - 2014)
FARMY WIATROWE
 • Dębsko - 8 MW  (2022 – w trakcie)
 • Żnin - 48 MW  (2022 - w trakcie)
 • Wierzchomino - 36 MW  (2022 - 2023)
 • Wądroże Wielkie - 17,5 MW  (2020 - 2023)
 • Rozdrażew - 16,8 MW  (2020 - 2022)
 • Karlino - 52,92 MW  (2020 – 2022)
 • Dargikowo - 132,8 MW  (2020 – 2022)
 • Udanin - 50,6 MW  (2019 - 2021)
 • Nowy Staw III - 12,0 MW  (2020 - 2021)
 • Dolice - 47,5 MW  (2020 - 2021)
 • Starza - 44 MW  (2018 - 2020)
 • Rybice - 22 MW  (2018 - 2020)
 • Karnice II - 22 MW  (2018 - 2020)
 • Nowy Staw II - 28 MW  (2015 - 2015)
 • Opalenica - 16,8 MW  (2015 - 2015)
 • Ustka 1,2 - 21 MW  (2015 - 2015)
 • Postolin -  34 MW  (2014 - 2015)
 • Nowotna Ostaszewo - 40 MW  (2013 - 2014)
 • Resko II - 75 MW  (2012 - 2014)
 • Łęgowo -  40 MW  (2007 - 2014)
 • Banie - 260 MW  (2010 - 2015)
OŚWIETLENIE
 • Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Sosnowiec (2019-2021)
  Zakres prac: wymiana 16.855 pkt. oświetleniowych
 • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenach gminnych województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego na terenie gmin: Baranów, Kępno, Międzybórz, Ostrzeszów, Syców, Wieruszów (2021-2023)
  Zakres prac: wymiana 13.758 pkt. oświetleniowych, 2.803 słupów
 • Montaż i instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sosnowiec (2017-2018)
  Zakres prac: wymiana 7.694 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gdańsk - program Sowa (2015-2015)
  Zakres prac: wymiana 3.932 pkt. oświetleniowych
 • Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin (2021-2023)
  Zakres prac: montaż 3.129 opraw oświetlenia ulicznego, montaż 2.618 słupów oświetleniowych, budowa linii zasilającej oświetlenie - 107 km
 • Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Będzina (VII-XII.2022)
  Zakres prac: montaż 2.596 pkt. oświetleniowych, 612 wysięgników, 24 słupów
 • Modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego i ulicznego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów (2022-2023)
  Zakres prac: wymiana 2.321 pkt. oświetleniowych, w tym 1.544 sztuk w technologii PPN i 777 sztuk na linii kablowej
 • Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Ziębice (2022-2023) 
  Zakres prac: wymiana 2.282 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Połaniec (2020-2021) 
  Zakres prac: wymiana 1.975 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krasnystaw - program Sowa - część II (2016-2016)
  Zakres prac: wymiana 1.852 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krasnystaw - program Sowa (2015-2015)
  Zakres prac: wymiana 1.738 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego i ulicznego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Żmigród (2022-2023)
  Zakres prac: wymiana 1.733 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Rumii (2017-2017)
  Zakres prac: wymiana 1.717 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych  w Gminie Miejskiej Człuchów (2018-2018)
  Zakres prac: wymiana 1.638 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Lubań (2022-2023)
  Zakres prac: wymiana 1.600 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bieliny (2019-2020) 
  Zakres prac: wymiana 1.486 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Skarszewy (2018-2019)
  Zakres prac: wymiana 1.243 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stanin (2020-2021) 
  Zakres prac: wymiana 1.189 pkt. oświetleniowych i 100 naświetlaczy sportowych
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Czeladź (2017-2018)
  Zakres prac: wymiana 1.046 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pieszyce w ramach projektu "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" (2022-2023)
  Zakres prac: wymiana 1.022 pkt. oświetleniowych, montaż linii AsXSn 24 km, budowa oświetlenia 12 przejść dla pieszych
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Urzędów (2021-2022)
  Zakres prac: wymiana 900 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszyce (2016-2016)
  Zakres prac: wymiana 886 pkt. oświetleniowych
 • Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S6 Koszalin-Sianów (2016-2019)
  Zakres prac: wymiana 725 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rytwiany na energooszczędne typu LED (2020-2021) 
  Zakres prac: wymiana 667 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wądroże Wielkie (07-12.2023) 
  Zakres prac: wymiana 665 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Strzelin (2022-2023)
  Zakres prac: wymiana 607 pkt. oświetleniowych, budowa linii kablowej o długości 1,2 km, montaż 33 szt. słupów
 • Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz z systemem zarządzania oświetleniem i 10-letnią licencją w Hali ERGO Arena (2017-2017)
  Zakres prac: wymiana 502 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Kobyla Góra (2021-2022)
  Zakres prac: wymiana 393 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Szczecinek – cześć II i IV (2017-2018)
  Zakres prac: wymiana 382 pkt. oświetleniowych
 • Modernizacja oświetlenia sportowego, oświetlenia trybun i oświetlenia awaryjnego (antypanic) na Stadionie w Gdańsku (2020-2020)  
  Zakres prac: wymiana 296 pkt. oświetleniowych
 • Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie - etap I (2020-2021)  
  Zakres prac: wymiana 196 pkt. oświetleniowych
 • Wdrożenie energooszczędnego i inteligentnego oświetlenia ulicznego w Krasnymstawie – cz. II (2016-2022)
  Zakres prac: wymiana 119 pkt. oświetleniowych i 1733 sterowników do opraw
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gliwice (2018-2019) 
  Zakres prac: wymiana 61 pkt. oświetleniowych
 • Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Sosnowca (2022-2023)
  Zakres prac: wymiana 32 pkt. oświetleniowych, 32 słupów
 • Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego własności Gminy Sosnowiec (2021-2023)
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK 16 na odc. Dolna Grupa - Nowe Jankowice, DK 55 na odc. Dusocin - Stolno, DK 91 na odc. Bochlin - Nowe Marzy i w m. Stolno (V-XII.2023)
INSTALACJE TECHNICZNE
 • Zaprojektowanie oraz wykonanie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV typu 3*NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1*240/50 mm2 12/20 kV wraz z kanalizacją teletechniczną pomiędzy istniejącym rozgałęźnikiem kablowym SN-15 kV przy ul. Strzeleckiej a istniejącą stacją transformatorową przy kinie na terenie Galerii Ostrovia przy ul. Kaliskiej 120 w Ostrowie Wielkopolskim (2021-2023)
 • Budowa infrastruktury ładowania na zajezdni MZK (2021-2022)
 • Budowa sieci inteligentnej na terenie OD Bydgoszcz: Zadanie nr 2 - Obszar Dąbrowa Chełmińska: modernizacja i przebudowa linii SN i nn, automatyzacja linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych (2019-2022)
 • Wykonanie robót budowlanych - powiązanie odcinków linii SN 15 kV pomiędzy GPZ Nowe Miasto Lubawskie - Łasin i GPZ Nowe Miasto Lubawskie - Jabłonowo, pomiędzy stacjami Nowy Dwór 2 NM i Mikołajki 2 (2017-2022)
 • Budowa przyłącza energetycznego oraz abonenckich stacji transformatorowych z powiązaniami kablowymi (2020-2021)
 • Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza kablowego do farmy fotowoltaicznej w Wysocku Wielkim (2020 - 2021)
 • Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj infrastruktury energetycznej oraz budowlanej celem posadowienia sześciu ładowarek dla autobusów elektrycznych o mocy 400 kW każda na terenie pętli autobusowej (2018-2021)
 • Dostosowanie instalacji elektroenergetycznej na terenie zajezdni autobusowej w Sosnowcu przy ulicy Lenartowicza 73 dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych (2019-2020)
 • Przebudowa stacji transformatorowej wraz z rozdzielniami SN oraz instalacjami - etap I przebudowa istniejącego zaśnieżania tras narciarskich w COS-OPO w Szczyrku (2016-2016)
 • Projekt oraz wykonanie linii kablowej SN wraz z rozdzielnią SN/NN na ter. MZK w Ostrowie Wielkopolskim i zasilanie istniejących potrzeb własnych MZK (2017-2018)
 • Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach (2017-2018)
 • Budowa stacji 110/15 kV Promnik dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku (2015-2016)
 • Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/6 kV, budowa linii kablowych 15 kV, 6 kV, 1 kV oraz wymiana rozdzielni 6 kV w Częstochowie (2016-2017)
 • Modernizacja zasilania rozdzielni 6 kV PW i PWN w ramach projektu inwestycyjnego I9040M0080 na terenie Elektrowni Kozienice (2016-2017)
 • Budowa Elektrociepłowni gazowej w Toruniu (2016-2017)
 • Dostawa i montaż instalacji elektrycznych na terenie EC Gdynia (2015-2016)
 • Zabudowa łączników sterowanych radiowo  w sieci 15 kV na terenie działania Rejonu Dystrybucji Nakło w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz (2015-2015)
 • Budowa linii kablowej 15 kV LK 15 – Odłącznik nr 2610 Maksymilianowo Meble (2014-2014)