03.03.2021

Budowa oświetlenia i monitoringu w Gminie Stawiguda

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje zamówienie obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (P+B) wraz z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń, decyzji na wykonanie oświetlenia i monitoringu wizyjnego w ramach realizacji przedsięwzięcia dotyczącego zadania pn. "Bezpieczna Gmina Stawiguda - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia i monitoringu w miejscowościach gminnych", realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja nr 1.

Prace w zakresie oświetlenia obejmują:

 • Montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 366 kpl
 • Montaż opraw do oświetlenia przejść dla pieszych - 4 kpl
 • Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg wraz z montażem oprawy LED - dostawa zamawiającego – 8 kpl
 • Montaż latarni solarno-wiatrowej LED - 3 kpl
 • Demontaż istniejących opraw na słupach energetycznych – 40 kpl
 • Demontaż słupów linii napowietrznej - 4 kpl
 • Demontaż linii napowietrznej - 1141 m
 • Układanie linii kablowej kabli YAKXS4x35(25) + FeZN25x4 rowach kablowych - 15814m

Prace w zakresie monitoringu wizyjnego obejmują:

 • Montaż kamery 2MP na słupie – 60 kpl
 • Montaż stalowego ocynkowanego słupa na fundamencie – 19 kpl
 • Wykonanie kanalizacji - 885 mb
 • Montaż studni SKR1
 • Wykonanie zasilania z projektowanej szafki licznikowej (1 fazowej)
 • Montaż rejestratora wraz z dyskami, uruchomienie systemu

 

 

Powrót do Aktualności

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840