Usługi projektowe

SPIE Elbud Gdańsk S.A. świadczy usługi w zakresie projektowania linii elektroenergetycznych wysokich napięć, stacji elektroenergetycznych, farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych, a także magazynów energii i stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Wykonujemy również projekty linii i stacji pracujących na średnich i niskich napięciach, sieci światłowodowych, układów automatyki i sterowania.

Nasze pracownie projektowe należą do najbardziej renomowanych biur projektowych w Polsce, które są dopuszczone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. do projektowania przebudów linii 220 kV i 400 kV bez konieczności potwierdzania poprawności projektów stosownymi koreferatami.

Kompetencje naszych pracowni zyskały uznanie najbardziej wymagających Klientów. Liczny i doświadczony zespół projektantów realizuje projekty największych i złożonych obiektów infrastruktury elektroenergetycznej. Jako jedno z nielicznych biur projektowych posiadamy również potwierdzenie do wykonywania koreferatów dokumentacji projektowych sporządzonych przez inne biura projektowe.

 

Zakres usług projektowych

 • Projektowanie nowych i przebudowywanych linii elektroenergetycznych (zarówno napowietrznych, jak i kablowych) na wszystkich poziomach napięć
 • Kompleksowe wykonanie prac projektowych związanych z realizacją nowych i przebudowywanych stacji elektroenergetycznych dla napięć od 15 kV do 400 kV (zarówno napowietrznych, wnętrzowych oraz w technologii GIS)
 • Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych
 • Wielkoskalowe magazyny energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Inwentaryzacja oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej
 • Opracowanie koncepcji technicznych oraz wariantów realizacyjnych inwestycji, jak również ekspertyz i analiz technicznych
 • Koreferowanie dokumentacji wykonywanej przez inne biura projektowe
 • Doradztwo techniczne w zakresie budowy instalacji elektroenergetycznych
 • Kosztorysowanie robót budowlanych
 • Pełna obsługa formalno-prawna na wszystkich etapach realizacji inwestycji, w tym m.in. pozyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, służebności przesyłu, uzyskiwanie pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie (posiadamy osobny dział wyspecjalizowany w tego typu zadaniach)
 • Kompleksowe prowadzenie projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych w pełnym branżowym zakresie (architektonicznym, konstrukcyjnym, konstrukcyjno-drogowym, elektrycznym, sanitarnym, telekomunikacyjnym stacyjnym)
 • Kompleksowa realizacja prac projektowych związanych z budową stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 • Opracowywanie projektów usunięcia kolizji planowanych obiektów z infrastrukturą energetyczną
 • Projektowanie przewodów optotelekomunikacyjnych na liniach energetycznych różnych napięć (wykonywaliśmy projekty w technologii OPGW, ADSS, OPPW, ADL)
 • Pełnienie nadzorów autorskich na realizowanych inwestycjach
 • Wdrażanie nowych technologii i metod montażu instalacji elektroenergetycznych (np. jako pierwsza firma w Polsce zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy linię tymczasową na potrzeby PSE S.A.)
 • Wprowadzanie na rynek nowatorskich rozwiązań elektroenergetycznych (np. kilka serii fundamentów prefabrykowanych dedykowanych do elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kV, 220 kV i 400 kV)

Katalogi fundamentów

Dział Projektowania Linii
Sekretariat Produkcji
Tel: +48 58 769-49-00
Fax:+48 58 343-11-70

Dział Projektowania Stacji
Sekretariat Produkcji
Tel: +48 58 769-49-00
Fax:+48 58 343-11-70

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840