Farmy wiatrowe

W oparciu o nasze doświadczenie w budowie linii i stacji średnich i wysokich napięć, projektujemy i budujemy w Polsce farmy wiatrowe z całą infrastrukturą im towarzyszącą.

 

Potencjał kadrowy

Posiadamy własne brygady elektromonterskie, konstrukcyjne i brygady wyspecjalizowane w pracach ziemnych. Za właściwą organizację robót odpowiada zespół kilkudziesięciu kierowników i inżynierów budowy oraz kierowników projektów. Nasze biuro projektowe należy do jednych z najbardziej doświadczonych w Polsce w zakresie projektowania BoP farm wiatrowych. Posiadamy zespół wyspecjalizowany w pozyskiwaniu służebności przesyłu i praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

Organizacja robót

Profesjonalne zarządzanie projektem jest jednym z naszych atutów. Zapewniamy Klientowi terminową realizację zleconych prac z najwyższą jakością wykonania. Szczególną uwagę poświęcamy bezpieczeństwu pracy oraz kwestiom środowiskowym. Działamy zgodnie ze standardami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

Zakres świadczonych usług

  • Budowa wszystkich podukładów składających się na „Balance of Plant” (BoP) farm wiatrowych zarówno w zakresie elektrycznym jak i budowlanym:
    • połączenia kablowe średniego i wysokiego napięcia, linie napowietrzne, stacje przyłączeniowe i abonenckie, sieci światłowodowe, uziemienia, instalacji i zewnętrzne układy sterownicze, elementy systemu SCADA, etc.,
    • drogi, odwodnienia, place montażowe, fundamenty wież wiatrowych i masztów meteorologicznych, kanały kablowe i budynki technologiczne, połączenia sterownicze.
  • Obsługa eksploatacyjna farm wiatrowych
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  • Naprawy poawaryjne stacji elektroenergetycznych, linii napowietrznych i kablowych oraz światłowodowych
  • Prace kontrolno-pomiarowe i rozruchowe

Pion Budów Stacyjnych
Sekretariat Produkcji
Tel: +48 58 769-49-00
Fax: +48 58 343-11-70

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840