Historia

SPIE Elbud Gdańsk S.A. to jedna z największych i najdłużej działających w Polsce firm świadczących usługi w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej średniego i wysokiego napięcia. W trakcie naszej wieloletniej działalności braliśmy udział we wdrażaniu najnowszych technologii i wpływaliśmy na zmiany i rozwój polskiej elektroenergetyki.


W grudniu 2020 roku SPIE Elbud Gdańsk S.A. połączyła się ze spółką SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. przejmując jej majątek.Obie Spółki wywodziły się z wielozakładowego przedsiębiorstwa Państwowe Budownictwo Elektryczne Elbud z siedzibą w Krakowie. Krakowski Zakład tego przedsiębiorstwa został utworzony w roku 1947. Początki działalności gdańskiego Elbudu sięgają 1949 roku, kiedy w ramach przedsiębiorstwa Państwowe Budownictwo Elektryczne Elbud utworzony został Zakład Budowy Sieci Elektrycznych w Gdańsku.

Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku gdański Elbud stał się niezależnym przedsiębiorstwem państwowym, które w roku 1992 zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD GDAŃSK S.A. (PBE ELBUD GDAŃSK S.A.). W maju 1995 roku utworzono spółkę córkę o nazwie Elbud Gdańsk Holding S.A., do której zostało przeniesione przedsiębiorstwo i działalność operacyjna PBE Elbud Gdańsk S.A. i w której większościowy pakiet akcji objęła Grupa SAG za pośrednictwem spółki SAG Polska S.A.
W maju 2006 roku nazwa tej spółki została zmieniona na SAG Elbud Gdańsk Holding S.A. Po tym jak całość akcji SAG Elbud Gdańsk Holding S.A. została przejęta przez SAG Polska S.A., w grudniu 2011 roku obie  spółki połączyły się tworząc SAG Elbud Gdańsk Spółka Akcyjna.

W marcu 2017 roku miały miejsce kolejne zmiany właścicielskie. Grupa SAG została przejęta przez Grupę SPIE. W związku z tym, we wrześniu 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy firmy i spółka funkcjonuje pod nazwą SPIE Elbud Gdańsk Spółka Akcyjna.

Podobnie jak gdański Elbud, również w latach 90-tych krakowski Zakład PBE Elbud został przekształcony w przedsiębiorstwo państwowe: Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud w Krakowie, a następnie w spółkę. W końcu lat 90-tych firma funkcjonowała jako ABB Elbud Spółka Akcyjna. W roku 2000 wraz z kolejną zmianą właściciela, nazwa firmy została zmieniona na Elcon Elbud. W styczniu 2010 roku działalność operacyjną tej spółki, jej przedsiębiorstwo, przeniesiono do  spółki SAG Elcon Elbud Sp. z o.o.,należącej do Grupy SAG.  W roku 2010 spółka zmieniła nazwę na SAG Elbud Kraków Sp. z o.o., a od października 2017 roku  do grudnia 2020 roku funkcjonowała jako SPIE Elbud Kraków Spółka z o.o.

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840