Zintegrowany System Zarządzania

Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Strategicznym celem działalności SPIE Elbud Gdańsk S.A. jest realizacja oferowanych usług w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów elektroenergetycznych, zapewniając wymaganą jakość, dążąc do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, obniżając zużycie energii oraz zapobiegając negatywnym wpływom naszych działań na środowisko.

Prowadząc naszą działalność dążymy do tego, aby:

 • realizowane przez nas prace rozbudowy i modernizacji infrastruktury wysokiego napięcia były na jak najwyższym poziomie jakości,
 • ochrona środowiska stanowiła nierozłączną część procesu ciągłego doskonalenia działań na rzecz środowiska uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju,
 • zapewniać bezpieczeństwo warunków pracy wszystkim naszym Pracownikom oraz wszystkim innym podmiotom realizującym prace na rzecz naszej działalności,
 • poprawiać efektywność użytkowania energii poprzez utrzymanie wysokiej jakości oferowanych przez nas usług oraz wdrażać rozwiązania sprzyjające oszczędnemu gospodarowaniu energią.

Stawiamy sobie cele dotyczące jakości naszych usług, uwarunkowań środowiskowych i BHP. Skutecznie je osiągamy i systematycznie aktualizujemy.

Polityki ZSZ są realizowane poprzez:

 1. stałe doskonalenie procesów i metod zarządzania
 2. wdrażanie nowych technologii i doskonalenie obecnie stosowanych
 3. poszerzenie zakresu świadczonych usług i stałe udoskonalanie ich jakości
 4. kształtowanie świadomości Pracowników w zakresie spełnienia wymagań Interesariuszy oraz wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 5. podnoszenie kwalifikacji Pracowników Spółki
 6. poprawę warunków bezpieczeństwa pracy
 7. zapobieganie i ograniczanie negatywnego wpływu naszych działań na środowisko
 8. dokonywanie zakupów produktów i usług, które wpływają na zmniejszenie zużycia energii

Poniżej udostępniono zatwierdzone polityki obowiązujące w SPIE Elbud Gdańsk S.A.

Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Spółka dążąc do podwyższenia standardów oferowanych usług w obszarze jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania energią wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania oparty o wymagania norm:

 • PN-EN ISO 9001:2015   - System Zarządzania Jakością
 • PN-EN ISO 14001:2015 - System Zarządzania Środowiskowego
 • PN-ISO 45001:2018       - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • PN-EN ISO 50001:2018 - System Zarządzania Energią

Zgodność z normami realizowana jest w procesie certyfikacji przez jednostkę certyfikującą TÜV NORD.

 

Dokumenty do pobrania

370 KB
371 KB
298 KB
179 KB
183 KB
156 KB

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840