03.03.2021

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Ciechanów – Nasielsk

 

SPIE Elbud Gdańsk S.A. działając jako Wykonawca realizuje na zlecenie spółki ENERGA-OPERATOR S.A. zadanie pn.: Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Ciechanów - Nasielsk.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlanych według tego projektu w celu realizacji przebudowy linii napowietrznej 110 kV relacji Ciechanów – Nasielsk.

Zakres prac obejmuje między innymi:
a) wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oraz robót budowlanych wg tego projektu w celu przebudowy linii 110 kV relacji Ciechanów – Nasielsk w następującym zakresie:
- dostosowanie odcinka linii od GPZ Nasielsk do stanowiska nr 145 do temperatury projektowej +80°C,
– wykonanie naprawy i konserwacji fundamentów (ewentualna wymiana), pomiar uziemień i ich naprawa (odcinek od GPZ Nasielsk do stanowiska nr 145),
– wykonanie ochrony antykorozyjnej stanowisk słupowych (malowanie) od GPZ Nasielsk do stanowiska         nr 145 ,
– przebudowa linii od stanowiska nr 145 do GPZ Ciechanów – dostosowanie do temperatury projektowej +80°C  (wymiana przewodów roboczych 120 mm2 na 240 mm2, wymiana istniejących stanowisk wraz z fundamentami),
– wymiana izolacji porcelanowej na kompozytową,
– wykonanie ochrony przeciwdrganiowej przewodów,
– wykonanie inwentaryzacji kolizji i przedstawienie sposobu ich rozwiązania,
– wymiana przewodu OPGW (po sprawdzeniu kryteriów zwarciowych).

 


     Powrót do Aktualności

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840