03.03.2021

Opracowanie projektów wykonawczych oraz projektu budowlanego

 

SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykonuje na rzecz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zadanie w zakresie opracowywania projektów wykonawczych oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę dla rozbudowy stacji 400/110 kV Gdańsk Błonia.

Umowa obejmuje realizację projektów dla PSE S.A. zarówno w obszarze stacji, jak również linii elektroenergetycznych wchodzących w skład sieci przesyłowych.

Obecnie PSE S.A. powierzyło firmie SPIE Elbud Gdańsk S.A. następujące zadanie do zrealizowania w ramach ww. umowy ramowej:

  1. Umowa wykonawcza numer URIII/6/2023. „Opracowanie projektów  wykonawczych oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę dla rozbudowy stacji 400/110 kV Gdańsk Błonia”.

 

 

       Powrót do Aktualności

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840