03.03.2021

Przebudowa linii 110 kV Zamość – Tomaszów Północ

Pracownia projektowa SPIE Elbud Gdańsk S.A. opracowuje na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. dokumentację projektową dla zadania: Przebudowa linii 110 kV Zamość – Tomaszów Północ .

Zgodnie ze specyfikacją techniczną przedsięwzięcia zakres przebudowy istniejącej linii 110 kV obejmuje:

• projekt modernizacji linii na odcinku słup nr 1 – słup nr 7 (wymiana przewodów fazowych i przewodu odgromowego OPGW wraz z dostosowaniem istniejących stanowisk słupowych)
• projekt demontażu istniejącej i budowy nowej linii na odcinku słup nr 7 – słup nr 123) – zaprojektowane zostaną 116 nowych stanowisk słupowych o konstrukcji rurowej na odcinku linii 31,4 km
• projekt budowy traktu światłowodowego oraz wymiany przewodów fazowych na odcinku od istn. słupa nr 123 do GPZ Tomaszów Pn.
 
W ramach realizacji powyższych prac konieczne jest:
• uzyskanie decyzji środowiskowej
• uchwalenie MPZP
• ustanowienie służebności przesyłu na całej trasie linii i uzgodnienie przebudowy z zainteresowanymi stronami
• uzyskanie pozwoleń na budowę oraz wykonanie projektu wykonawczego przebudowy linii.
 
Całkowita długość linii 110 kV do przebudowy wynosi 34,4 km.Powrót do Aktualności

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840