03.03.2021

Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gm. Wołów

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje zamówienie obejmujące wykonanie modernizacji istniejącego oświetlenia drogowego i ulicznego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów. Umowa z Gminą Wołów została zawarta w dniu 17.10.2022 r. Celem projektu jest osiągnięcie efektywności energetycznej wraz z ograniczeniem emisji CO2 oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres prac obejmuje:

  • wymianę 2321 sztuk opraw oświetlenia ulicznego (w tym 99 sztuk ozdobnych) wraz z przewodami zasilającymi oraz bezpiecznikami:
    • 1544 sztuk w technologii PPN
    • 777 sztuk na linii kablowej
  • wykonanie projektu oraz dowieszenie 109 sztuk nowych opraw na istniejących słupach z TAURON
  • wymianę 373 sztuk słupów na nowe słupy stalowe
  • wymianę 53 km linii napowietrznej na izolowaną ASX 2x25 wraz z osprzętem
  • montaż kompensacji mocy biernej

 Zadanie zostanie wykonane w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.


     Powrót do Aktualności

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840