03.03.2021

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wojcieszków

 

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Zamawiającego, Gminy Wojcieszków projekt dotyczący budowy energooszczędnego oświetlenia oraz modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED. Umowa z Gminą Wojcieszków została zawarta w dniu 07.07.2023 r.

 Zadanie obejmuje następujący zakres prac:

  • montaż 1 045 szt. energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego, typu LED,
  • montaż 51 szt. szafek oświetleniowych wyposażonych w nowoczesne zegary sterujące.

Wszystkie montowane oprawy będą działać wspólnie z nowoczesnym systemem sterowania, który pozwoli na znaczącą redukcję kosztów związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego. Dzięki modernizacji oświetlenia nastąpi poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz zredukowane zostaną rachunki za zużycie energii elektrycznej.

 Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy wynosi 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.

       Powrót do Aktualności

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840