03.03.2021

Modernizacja linii 220 kV Joachimów–Łagisza/Wrzosowa

SPIE Elbud Gdańsk S.A. działając jako Wykonawca Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zrealizował w terminie 2017 r. - 2023 r. zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja linii 220 kV Joachimów-Łagisza/Wrzosowa”. 

Inwestycja miała na celu: 
- poprawę pewności i bezpieczeństwa zasilania odbiorców energii elektrycznej w rejonie południowej Polski,
- zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym,
- zabezpieczenie dostaw energii przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych, 
- zapewnienie bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem linii.

Zrealizowana modernizacja linii obejmowała między innymi:
- przygotowanie projektu wykonawczego na podstawie pomiarów i analiz istniejącej linii, 
- wymianę 26 istniejących słupów wraz z fundamentami, izolacją, oznakowaniem oraz wykonaniem uziemienia i zabezpieczenia antykorozyjnego, podwyższenie 1 słupa  H52 ON100+5 o 5 m, przesunięcie 1 słupa HL52 ON150+10 o 7 m,
- uzupełnienie i wymianę uszkodzonych elementów słupów,
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji słupów,
- naprawę i zabezpieczenie antykorozyjne uszkodzonych fundamentów słupów,
- wymianę części przewodów linii,
- wymianę łańcuchów izolatorowych na 46 stanowiskach,
- uzupełnienie i wymianę uszkodzonych elementów słupów, zauważonych przez Wykonawcę podczas inwentaryzacji i prac modernizacyjnych na linii.

 

 

 

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840