03.03.2021

Budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów

 

SPIE Elbud Gdańsk S.A. w konsorcjum z firmami ELFEKO S.A. oraz ELTEL NETWORKS ENERGETYKA S.A. zakończyło prace budowlane na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. na projekcie budowy linii 400 kV relacji Ostrołęka – Stanisławów wraz z rozbudową stacji 400 kV Stanisławów oraz stacji 400/220/110 kV Ostrołęka.

W dniu 06.12.2023 r. po raz pierwszy na nowo wybudowanej dwutorowej linii 400 kV łączącej stację Stanisławów i stację Ostrołęka popłynął prąd.

Linia ma strategiczne znaczenie dla systemu elektroenergetycznego w Polsce - łączy północ z południem kraju.

       
Powrót do Aktualności

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840