03.03.2021

Elektrownia Dolna Odra – wyprowadzenie mocy

Budowa układu wyprowadzenia mocy z nowych bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra
SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na podstawie umowy zawartej ze spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z Grupy PGE projekt obejmujący budowę w formule „pod klucz” układu wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej KSE wraz z układem zasilania rezerwowego nowo budowanych bloków gazowo-parowych nr 9 i 10 o łącznej mocy ok. 1400 MW.
Zakres prac obejmuje w szczególności: zaprojektowanie, dostawy, budowę, wymagane demontaże, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji oraz 2-letni serwis gwarancyjny obiektów związanych z wyprowadzeniem mocy wraz z zasilaniem rezerwowym nowych bloków. Spółka SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykona także modernizację istniejącego wyprowadzenia mocy z bloku nr 6 Elektrowni Dolna Odra dla potrzeb realizacji projektu budowy nowych jednostek.

 Powrót do Aktualności

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840