03.03.2021

Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

 

 

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadanie inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie i budowę oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych woj. świętokrzyskiego z podziałem na 2 części pn.:

Część 1: Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK42 na terenie Rejonu Kielce w woj. świętokrzyskim, poprzez wykonanie w systemie Projektuj i Buduj oświetlenia dedykowanego wraz z robotami towarzyszącymi na drodze krajowej nr 42 na terenie województwa świętokrzyskiego w granicach administracyjnych Gminy Fałków i Gminy Ruda Maleniecka.

Część 4: Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK74 i DKS74 na terenie Rejonu Kielce w woj. świętokrzyskim, poprzez wykonanie w systemie Projektuj i Buduj oświetlenia dedykowanego wraz z robotami towarzyszącymi na drodze krajowej nr 74 na terenie województwa świętokrzyskiego w granicach administracyjnych Gminy Górno.

     Powrót do Aktualności

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840