SPIE Elbud Gdańsk S.A.

Grupa SPIE jest wiodącym europejskim dostawcą usług i systemów w zakresie energetyki, sieci gazowych i wodnych oraz instalacji do wytwarzania, dostarczania i użytkowania energii elektrycznej, wody i gazu. SPIE Elbud Gdańsk S.A. jest jedną ze spółek Grupy SPIE. W strukturach koncernu jesteśmy częścią grupy SPIE Central Europe 

Od początku istnienia firma uczestniczyła w budowie elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych w Polsce i w Europie. Specjalizujemy się w budowie stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć, linii kablowych i napowietrznych na wszystkich poziomach napięć oraz w ich modernizacji i remontach. Projektujemy i budujemy farmy wiatrowe i ich przyłączenia do sieci elektroenergetycznych.

Specjalistyczna wiedza naszych Pracowników, ich umiejętności i wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwalają na realizację nawet najtrudniejszych inwestycji. Oferujemy Klientom najlepsze rozwiązania techniczne, dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań.

Do grona naszych Klientów należą przedsiębiorstwa branży elektroenergetycznej, duże przedsiębiorstwa przemysłowe, inwestorzy sektora energetyki odnawialnej, elektrownie konwencjonalne, kolejnictwo, budownictwo drogowe, a także władze samorządowe wielu miast i gmin oraz spółki komunalne.

Naszą dewizą jest profesjonalizm i terminowość, a wysoką jakością naszych usług zdobyliśmy uznanie szerokiego grona Klientów.

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840