Zintegrowany System Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Strategicznym celem działalności SPIE Elbud Gdańsk S.A. jest realizacja oferowanych usług w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów elektroenergetycznych, zapewniając wymaganą jakość dążąc do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ograniczając, a jeśli to tylko możliwe zapobiegając negatywnym wpływom naszych działań na środowisko.

Działanie na rzecz wysokiej jakości naszych usług, poprawy warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska ma dla Nas znaczenie priorytetowe i wszyscy jesteśmy w nie zaangażowani. Dążymy do spełnienia wymagań Klientów realizując Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Stawiamy sobie cele odnoszące się do jakości naszych usług, uwarunkowań środowiskowych i BHP. Skutecznie je osiągamy i systematycznie aktualizujemy.

Polityka ZSZ jest realizowana poprzez:

  1. stałe doskonalenie procesów i metod zarządzania
  2. wdrażanie nowych technologii i doskonalenie obecnie stosowanych
  3. poszerzenie gamy naszych wyrobów i stałe udoskonalanie ich jakości
  4. kształtowanie świadomości Pracowników w zakresie spełnienia wymagań Interesariuszy oraz wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  5. podnoszenie kwalifikacji Pracowników Spółki
  6. poprawę warunków bezpieczeństwa pracy
  7. zapobieganie i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko

Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Spółka dążąc do podwyższenia standardów oferowanych usług w obszarze jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania oparty o wymagania norm:

  • PN-EN ISO 9001:2015   - System Zarządzania Jakością
  • PN-EN ISO 14001:2015 - System Zarządzania Środowiskowego
  • PN-ISO 45001:2018       - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Zgodność z normami została potwierdzona w procesie certyfikacji przez jednostkę certyfikującą TÜV NORD.

 

Dokumenty do pobrania

91 KB
87 KB
83 KB

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840