03.03.2021

Przebudowa linii WN w kolizji z S14 – Zach. Obwodnica Łodzi

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje na podstawie umowy zawartej z firmą Stecol Corporation Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie projekt inwestycyjny pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B - Odcinek II węzeł "Łódź Teofilów" (bez węzła) - DK91 w m. Słowik.
W ramach inwestycji SPIE Elbud Gdańsk S.A. prowadzi prace w zakresie przebudowy kolizji linii elektroenergetycznych 110 kV oraz linii elektroenergetycznej 220 kV na następujących odcinkach:
1. 110 kV relacji Zgierz – Ozorków
Zakres prac: wykonanie 9 fundamentów studniowych, montaż i stawianie 9 słupów rurowych oraz prace naciągowe przewodów roboczych i odgromowych na odcinku 4 km.
2. 110 kV relacji Zgierz - Aleksandrów
Zakres prac: wykonanie 2 fundamentów studniowych, montaż i stawianie 2 słupów rurowych oraz prace naciągowe przewodów roboczych i odgromowych na odcinku 2,2 km.
3. 220 kV relacji Adamów – Zgierz / Janów
Zakres prac: wykonanie 12 fundamentów, montaż i stawianie 12 słupów oraz prace naciągowe przewodów roboczych i odgromowych na odcinku 8,6 km.

Napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV i 220 kV krzyżują:
- nowoprojektowaną i budowaną drogę S14
- drogę dojazdową nr D22 w węźle drogowym Zgierz – Łódź Północ
- drogę krajową DK nr 71 (ul. Aleksandrowska) w km 0.075
- drogę dojazdową nr D14
- łącznik z drogą krajową DK91

 Powrót do Aktualności

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840