03.03.2021

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pieszyce

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje zadanie w ramach projektu pn.: „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Przedmiotem umowy jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pieszyce. Celem projektu jest osiągnięcie efektywności energetycznej wraz z ograniczeniem emisji CO2 oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres zamówienia obejmuje:

- budowę oświetlenia 12 przejść dla pieszych

- wymianę 1022 opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED

- wymianę 618 wysięgników

- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn 2x25 (24.000 m)

- malowanie istniejących słupów (393 sztuki)

- montaż sterowników astronomicznych z modemem GSM (33 sztuki)

- pomiary fotometryczne luminancji i natężenia oświetlenia

- montaż 10 szaf oświetlenia ulicznego

 


Powrót do Aktualności

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840