03.03.2021

Modernizacja oświetlenia ulicznego

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje umowę podpisaną w lutym 2021 r. z firmą Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę zadania pod nazwą: „Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenach gminnych województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego.”

Zakres prac obejmuje m.in. wymianę 13.758 opraw świetlnych oraz 2.803 słupów oświetleniowych.Powrót do Aktualności

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840