03.03.2021

Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego

SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizuje zamówienie dotyczące modernizacji istniejącego oświetlenia drogowego i ulicznego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Strzelin. Umowa z Gminą Strzelin została zawarta w dniu 11.10.2022 r. Celem projektu jest osiągnięcie efektywności energetycznej wraz z ograniczeniem emisji CO2 oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie obejmuje następujący zakres prac:

    • wymianę 607 sztuk opraw
    • ułożenie linii kablowej o długości 1,2 km
    • montaż 27 sztuk nowych słupów
    • wymianę 6 sztuk słupów
Zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 23.12.2022 r. 


     Powrót do Aktualności

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840