03.03.2021

Farma wiatrowa Dolice

SPIE Elbud Gdańsk S.A. działając na zlecenie Inwestora, RWE Renewables Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zrealizowała budowę części energetycznej lądowej farmy wiatrowej Dolice o mocy 47,5 MW.

W ramach prac spółka SPIE Elbud Gdańsk S.A. zaprojektowała i wykonała:

  • Stację 110/30 kV GPO Dolice z transformatorem 55 MVA wyposażoną w jedno pole blokowe 110 kV i 6 polową rozdzielnicę 30 kV
  • Linię kablową 110 kV relacji GPZ Dolice – GPO Dolice o długości 250 m
  • Linie kablowe 30 kV wraz z siecią światłowodową na terenie farmy o łącznej długości 30 km

Zadanie zrealizowano w okresie styczeń 2020 r. – marzec 2021 r. Prace były wykonane zgodnie z zawartą umową, z zachowaniem wszelkich norm, przepisów, standardów i zasad wiedzy technicznej.

 

 

Powrót do Aktualności

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840